Vaikuta

Osallisuustoiminnan tavoitteena on taata nuorille mahdollisuus vaikuttaa ja kehittää omaa elinympäristöään. Osallisuus perustuu lainsäädäntöön ja Nuorisolain 8 §:n mukaan:

”Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.”

Nuorten osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen on luotu erilaisia rakenteita.

Nuorten tilat -kysely kevät 2020