Nuorten asuminen

Asuntoja vuokrataan 18-29- vuotiaille työssäkäyville tai työtä etsiville nuorille aikuisille. Asumisaika on rajattu viiteen vuoteen. Etusijalla asuntojonossa ovat ensimmäiseen omaan asuntoon muuttavat alle 25- vuotiaat sekä asunnottomat nuoret. Hakemuksen voi tehdä osoitteessa http://www.nal.fi/.

Tuettu asuminen

Tuetun asumisen järjestämisestä vastaa Keravan nuorisopalvelut. Tuetun asumisen kohderyhmänä ovat 17-25 -vuotiaat omaa asuntoa hakevat ja erityistä tukea tarvitsevat, itsenäistyvät nuoret. Tuettu asuminen ei ole tarkoitettu nuorelle jolla on hoitamaton päihde- tai mielenterveysongelma. Asumisen tuki räätälöidään nuoren tarpeiden mukaan. Nuorta tuetaan yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Tuettu asuminen vaatii motivaatiota sekä oma-aloitteisuutta myös nuorelta itseltään. Tukijaksojen pituus vaihtelee nuoren iästä ja elämäntilanteesta riippuen, pääosin se on kuitenkin lyhytaikaista. Erillisiä tukiasuntoja ei ole ja tukijakson jälkeen asuminen voi jatkua samassa nuorisoasunnossa viiden vuoden määräajan loppuun. Keravan kohteet sijaitsevat osoitteissa Hakkuutie 2 ja Päivölänrinne 9.

http://www.kuna.fi/
http://www.nal.fi/

Asumisohjaaja, Kuna ry
Katja Mäki-Kuhna
p. 050 436 3537
katja. makikuhna@kuna.fi