Muut palvelut

Keravan nuorisotyön palveluihin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus, leiri- ja retkitoiminta, kohdennettu nuorisotyö (ryhmä- ja yksilötyö), digitaalinen nuorisotyö sekä etsivä nuorisotyö.