Koulunuorisotyö Keravalla

Koulunuorisotyö tuo nuorisotyön suoraan keravalaisten koulujen arkeen. Työ on pitkäjänteistä, moniammatillista ja pyrkii vastamaan kasvaneeseen kohtaamistyön tarpeeseen koulupäivien aikana. Koulunuorisotyöntekijä on ”aikatauluton, matalan kynnyksen aikuinen”, jonka vahvuutena on hyvinvoinnin vahvistaminen nuorisotyön eri menetelmin. Nuorisotyön menetelmiä voivat olla esimerkiksi kahdenkeskiset keskustelut, pienryhmätoiminta, teemalliset oppitunnit tai ohjattu välituntitoiminta.
WhatsApp Image 2021-09-30 at 15.57.58

Alakoulunuorisotyö


Keravalla tehdään alakoulunuorisotyötä koulunuorisotyöhankkeen kautta kuudella eri alakoululla. Työntekijöinä toimivat sekä hankkeen työntekijät että alueellisen nuorisotyön ammattilaiset. Hankkeen päätavoitteena on vakiinnuttaa koulunuorisotyö työmuotona koulun moniammatilliseen työympäristöön. Kohderyhmänä ovat 4.-6.-luokkalaiset sekä yläkouluun siirtymisen nivelvaiheessa olevat nuoret.


Alakoulunuorisotyön lukujärjestys:


Maanantai: Savion koulu, Ahjon koulu ja Kalevan koulu
Tiistai: Ahjon koulu, Kalevan koulu
Keskiviikko: Päivölänlaakson koulu
Torstai: Killan koulu, Kalevan koulu ja Päivölänlaakson koulu

Yläkoulunuorisotyö


Nuorisopalveluiden työntekijät toimivat kaikissa keravalaisissa yhtenäiskouluissa. Keravalaisissa yhtenäiskouluissa toimii myös kasvatus- ja opetustoimen alla työskenteleviä nuorisotyöntekijöitä, joiden työ painottuu pääosin yläkouluikäisiin nuoriin. Yläkouluilla tehtävän nuorisotyön tavoitteena on lisätä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä oppilaiden kouluarkeen erilaisin työmenetelmin.


Yläkoulunuorisotyön lukujärjestys


Tiistai: Sompion koulu
Keskiviikko: Kurkelan koulu
Torstai: Kurkelan koulu ja Keravanjoen koulu

Yhteystiedot


Koulunuorisotyön koordinaattori Katri Hytönen
Puh/WA 040 318 4296 (Kalevan koulu)

Koulunuorisotyöntekijä Markus Lummi
Puh/WA 040 318 3415 (Ahjon ja Päivölänlaakson koulut)

Erityisnuorisotyöntekijä Janne Vuorensyrjä
Puh/WA 040 318 4069 (Savion ja Sompion koulut)

Erityisnuorisotyöntekijä Teemu Tuominen
Puh/WA 040 318 2483 (Killan ja Keravanjoen koulut)

Erityisnuorisotyöntekijä Leif Ruusumeri
Puh/WA 040 318 2076 (Kurkelan koulu)


Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kerava.fi
WhatsApp Image 2021-09-23 at 13.09.44