Keravan Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan tuoden nuorten ääntä asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Tehtävä ja toiminta

Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa ja päätöksenteossa.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi ne edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottavat nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin. Nuorisovaltuustot myös järjestävät erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Kunnan virallinen toimielin

Nuorisovaltuustot sijoittuvat kuntien organisaatiossa monin erin tavoin. Keravalla nuorisovaltuusto on osa nuorisopalveluiden toimintaa ja sen kokoonpanon vahvistaa kaupunginvaltuusto. Nuorisovaltuusto on virallinen, nuoria edustava toimielin, jolla tulee olla riittävät edellytykset omalle toiminnalleen.

Keravan nuva

Keravan nuorisovaltuuston jäsenet ovat 13-19 -vuotiaita keravalaisia nuoria. Nuorisovaltuustossa on 16 jäsentä, jotka valitaan vaaleilla. Vuosittain järjestettävissä valeissa valitaan aina kahdeksan nuorta kaksivuotiskaudelle. Vaaleihin voi asettua ehdolla kuka tahansa 13-19 -vuotias keravalainen nuori (vaalivuonna 13 vuotta täyttävä) ja äänioikeus on kaikilla 13-19 -vuotiaille keravalaisilla nuorilla.

Keravan nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupungin eri lautakunnissa ja jaostoissa, kaupunginvaltuustossa, sekä kaupungin eri työryhmissä.

Nuorisovaltuuston tavoitteena on toimia nuorten ja päättäjien välisenä sanansaattajana, parantaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia, tuoda esiin nuorten näkökulmaa päätöksienteossa ja edistää nuorille tarkoitettuja palveluja. Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteita ja kannanottoja, lisäksi nuorisovaltuusto järjestää ja on mukana erilaisissa tapahtumissa.

Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä alueen muiden nuorisovaltuustojen kanssa. Lisäksi nuvalaiset ovat valtakunnallisen Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – NUVA ry:n jäseniä, ja ottavat osaa heidän tapahtumiinsa.

Keravan nuorisovaltuuston jäsenet 2022

Luka Ahonen
Emmi Eskelinen
Halla Forsman
Eva Guillard
Annaleena Halme
Khiem Hoang
Lauri Kuitunen
Otso Manninen
Pihla Parviainen
Otto Ramberg
Minttu Rapinoja
Juho Rautamies
Alice Rogova
Sami Sowe
Joonas Tanner
Alina Zaitseva

Nuorisovaltuutettujen postiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

Nuorisovaltuuston kokoukset ovat joka kuun ensimmäinen torstai:

3.3.2022 klo 16:30
7.4.2022 klo 16:30
5.5.2022 klo 16:30
2.6.2022 klo 16:30
4.8.2022 klo 16:30
1.9.2022 klo 16:30
6.10.2022 klo 16:30
3.11.2022 klo 16:30
1.12.2022 klo 16:30

Lisätietoja:
Nuorisovaltuustotoiminnan ohjaaja
vs. nuorisosihteeri Pekka Järvinen
p. 040 318 4073
pekka.jarvinen@kerava.fi
nuorisovaltuusto@kerava.fi