Kansainvälinen toiminta

Kansainvälistä toimintaa on toteutettu Keravan nuorisopalveluissa Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman puitteissa. Nykyiset vapaaehtoistyöntekijämme tulevat EVS-ohjelman kautta Erasmus+ -ohjelman alta, mutta jatkossa mahdolliset tulevat vapaaehtoistyöntekijämme tulevat Euroopan solidaarisuusjoukot-ohjelman kautta.

Keravan nuorisopalveluilla on ollut tähän mennessä 14 kansainvälistä vapaaehtoisttyöntekijää. Viimeisimmät ESC-työntekijämme ovat Saksasta ja Itävallasta. He työskentelevät nuorisopalveluilla kaikissa nuorisotoiminnoissa ja osallistuvat suomen kielen opintoihin.

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu on 10.8.2018 alkaen siirtynyt omaksi ohjelmakseen Erasmus+ -ohjelman alta ja uuden ohjelman nimi on Euroopan solidaarisuusjoukot (European Solidarity Corps ESC).

Euroopan solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukot on EU:n uusi ohjelma, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuksia auttaa yhteisöjä ja yksilöitä vapaaehtoistyössä tai vastikkeellisessa työssä omassa maassaan tai ulkomailla. Solidaarisuusjoukkoihin voi rekisteröityä 17-vuotiaana, mutta projektiin voi osallistua vasta 18-vuotiaana. Osallistumisen yläikäraja on 30 vuotta.Solidaarisuusjoukkoihin osallistuvat nuoret sitoutuvat noudattamaan sen toiminta-ajatusta ja periaatteita.

Rekisteröityminen on helppoa, ja sen jälkeen osallistujia voidaan kutsua monenlaisiin projekteihin: luonnonkatastrofien ennaltaehkäisy tai jälleenrakentaminen katastrofien jälkeen, turvapaikanhakijoiden avustaminen vastaanottokeskuksissa, erilaiset sosiaaliset ongelmat yhteisöissä jne.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen projektit kestävät 2–12 kuukautta, ja ne sijoittuvat yleensä johonkin EU-maahan.

Haluaisitko itse lähteä vapaaehtoiseksi?

Tämä on mahdollista Erasmus+-ohjelman kautta, jos olet 18-30 –vuotias, seikkailunhaluinen, kiinnostunut muista kulttuureista, avoin uusille kokemuksille ja valmis lähtemään ulkomaille. Vapaaehtoisjakso voi kestää muutamasta viikosta vuoteen. Keravan nuorisopalveluilla on mahdollisuus toimia lähettävänä tahona vapaaehtoisjaksolle lähdettäessä.

Lisätietoja löydät vapaaehtoistyöstä täältä ja Euroopan solidaarisuusjoukoista täältä.

NOTE: Do not send applications straight to our staff. We only accept correctly adressed applications.

KV-toiminnan yhteyshenkilöt Keravan nuorisopalveluissa/Connections for international affairs in Kerava Youth services:

Pekka Järvinen
vs. nuorisosihteeri, secretary of youth affairs
pekka.jarvinen@kerava.fi
P. 040 318 4073

Lorena Echkart
kirjaston nuorisotyöntekijä, library youthworker
lorena.echkart@kerava.fi
040 318 4985

In English

In Kerava Youth Services international work is being done through taking participation in European Union’s Erasmus+ -programme. Current European voluntary work employees in Kerava Youth Services are under European Voluntary Service –program, but in the future that program will be changed to European Solidarity Corps –program.

Kerava Youth Services have so far had fourteen volunteers. Our EVS employees are from Germany and from Austria, and they are staying in Finland from September 2021 until September 2022. They work in Youth Service in all youth activities and participate in Finnish language studies.

European Solidarity Corps

The European Solidarity Corps is the new European Union initiative which creates opportunities for young people to volunteer or work in projects in their own country or abroad that benefit communities and people around Europe.

You can register for the European Solidarity Corps when you are 17 years old, but you cannot start a project until you are over 18. European Solidarity Corps projects will be available to people up to the age of 30 years old.

After completing a simple registration process, European Solidarity Corps participants could be selected and invited to join a wide range of projects, such as helping to prevent natural disasters or rebuild afterwards, assisting in centres for asylum seekers, or addressing different social issues in communities.

Projects supported by the European Solidarity Corps can last from two to twelve months. They will usually be located within the European Union Member States.

NOTE: Do not send applications straight to our staff. We only accept correctly adressed applications.