Jalkautuva ja kohdennettu nuorisotyö

Kohdennettu nuorisotyö

Kohdennettu nuorisotyö on lasten, nuorten ja heidän perheidensä tueksi tarkoitettua työtä, jota Keravalla toteutetaan muun muassa kouluilla, nuorisotiloilla ja nuorten suosimilla vapaa-ajanviettopaikoilla. Toimintamuotoja ovat mm. jalkautuva työ, pienryhmätoiminta ja erilaiset kouluilla tapahtuvat ohjatut toiminnat.

Nuorisopalvelut tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa Nuorten Hyvinvointitalon, Keravan oppilashuollon, etsivän nuorisotyön, lastensuojelun sekä muiden kuntien ja kaupunkien toimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Jalkautuva nuorisotyö

Jalkautuvan nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa nuoria siellä, missä he liikkuvat. Nuoret kohdataan heidän omassa ympäristössään ja tarpeen mukaan ohjataan heidät tarvitsemiensa palvelujen pariin. Jalkautuva nuorisotyö toteutetaan aina pareittain ja sitä voidaan tehdä myös Keravan ulkopuolella yhteistyössä muiden kuntien nuorisopalvelujen kanssa. Erityisesti jalkautuva työ painottuu viikonloppuihin, juhlapyhien aattoihin sekä nuorille merkittäviin päiviin (esimerkiksi koulujen päättymispäivä). Myös liikkuva nuorisotyö Kerbiili on osa jalkautuvaa nuorisotyötä.

Pienryhmätoiminta

Pienryhmätoiminnassa nuorille tarjotaan heitä yhdistävän toiminnan/mielenkiinnon kohteen ympärille luotu turvallinen ympäristö, jossa harjoitellaan yhdessä tekemistä, harrasteryhmissä lajitaitoja ja elämänhallinnallisia perustaitoja. Pienryhmä tarjoaa osallistujilleen osaavan ohjaajan, tukevan ryhmän ja mahdollisuuksia toiminnalliseen oppimiseen. Tällä hetkellä pienryhmätoimintaa järjestetään kahden e-peliryhmän, yhden punttiryhmän ja yhden biljardiryhmän muodossa.

Biljardi-, puntti- ja e-peliryhmät: Teemu Tuominen
e-peliryhmät: Janne Vuorensyrjä

Koulunuorisotyö

Keravan nuorisopalvelut tekee koulunuorisotyötä monimuotoisesti kunkin koulun tarpeet ja toiveet huomioiden. Tällä hetkellä yhteistyökouluja on yhteensä kuusi ja toimintaa on kaikenlaista kahvinurkasta Jopo-luokkien ohjaukseen. Syksyisin Keravan nuorisopalvelut osallistuu 7 -luokkalaisten ryhmäyttämiseen.

Koulukohtaiset nuorisotyön yhteyshenkilöt:
Ahjon koulu:
Jaakkolan koulu: Teemu Tuominen
Kalevan koulu:
Killan koulu:
Kurkelan koulu: Tara Kauppinen
Sompion koulu: Leif Ruusumeri

Netari-toiminta

Netari on virtuaalinen verkkonuorisotila, jossa nuorilla on mahdollisuus jutella ammattitaitoisen ohjaajan kanssa häntä askarruttavista asioista tai ihan muuten vaan. Keravan nuorisopalvelut osallistuvat Netari-toimintaan Discordissa, Momiossa ja Twitchissä.

Lisätietoja: http://www.netari.fi tai Pekka Järvinen

Kohdennetun nuorisotyön yhteystiedot

erityisnuorisotyöntekijä
Teemu Tuominen
puh 040 318 2483

erityisnuorisotyöntekijä
Tara-Louise Kauppinen
puh 040 318 2567
Facebook
Instagram: keravannuorisopalveluttara
Snapchat: erkkateekerava

erityisnuorisotyöntekijä
Leif Ruusumeri
puh 040 318 2076

erityisnuorisotyöntekijä
Janne Vuorensyrjä
puh 040 318 4069

nuoriso-ohjaaja
Markus Lummi (Kerbiili-toiminta)
puh 040 318 3415