Jalkautuva ja kohdennettu nuorisotyö

Kohdennettu nuorisotyö

Kohdennettu nuorisotyö on lasten, nuorten ja heidän perheidensä tueksi tarkoitettua työtä, jota Keravalla toteutetaan muun muassa kouluilla, nuorisotiloilla ja nuorten suosimilla vapaa-ajanviettopaikoilla. Toimintamuotoja ovat mm. jalkautuva työ, pienryhmätoiminta ja erilaiset kouluilla tapahtuvat ohjatut toiminnat.

Nuorisopalvelut tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa Nuorten Hyvinvointitalon, Keravan oppilashuollon, etsivän nuorisotyön, lastensuojelun sekä muiden kuntien ja kaupunkien toimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Jalkautuva nuorisotyö

Jalkautuvan nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa nuoria siellä, missä he liikkuvat. Nuoret kohdataan heidän omassa ympäristössään ja tarpeen mukaan ohjataan heidät tarvitsemiensa palvelujen pariin. Jalkautuva nuorisotyö toteutetaan aina pareittain ja sitä voidaan tehdä myös Keravan ulkopuolella yhteistyössä muiden kuntien nuorisopalvelujen kanssa. Erityisesti jalkautuva työ painottuu viikonloppuihin, juhlapyhien aattoihin sekä nuorille merkittäviin päiviin (esimerkiksi koulujen päättymispäivä).

Jalkautuvan aikataulu:
TI kesällä
KE klo 17:00-21:00
TO klo 17:00-21:00
PE klo 17:00-23:00
LA klo 17:00-22:00

Tervetuloa rohkeasti keskustelemaan!

Lisätietoja:
Nea Kunto
p. 040 318 2075
nea.kunto@kerava.fi

jalkautuvat@kerava.fi

Pienryhmätoiminta

Pienryhmätoiminnassa nuorille tarjotaan heitä yhdistävän toiminnan/mielenkiinnon kohteen ympärille luotu turvallinen ympäristö, jossa harjoitellaan yhdessä tekemistä, harrasteryhmissä lajitaitoja ja elämänhallinnallisia perustaitoja. Pienryhmä tarjoaa osallistujilleen osaavan ohjaajan, tukevan ryhmän ja mahdollisuuksia toiminnalliseen oppimiseen. Tällä hetkellä pienryhmätoimintaa järjestetään kahden e-peliryhmän, yhden punttiryhmän ja yhden biljardiryhmän muodossa.

Biljardi-, puntti- ja e-peliryhmät: Teemu Tuominen
e-peliryhmät: Janne Vuorensyrjä

Lisätietoja:
Janne Vuorensyrjä
p. 040 318 4069
janne.vuorensyrja@kerava.fi

Teemu Tuominen
p. 040 318 2483
teemu.tuominen@kerava.fi

Koulunuorisotyö

Keravan nuorisopalvelut tekee koulunuorisotyötä monimuotoisesti kunkin koulun tarpeet ja toiveet huomioiden. Tällä hetkellä yhteistyökouluja on yhteensä kuusi ja toimintaa on kaikenlaista kahvinurkasta Jopo-luokkien ohjaukseen. Syksyisin Keravan nuorisopalvelut osallistuu 7 -luokkalaisten ryhmäyttämiseen.

Koulukohtaiset nuorisotyön yhteyshenkilöt:

Ahjon koulu: Markus Lummi
Markus Lummi
p. 040 318 3415
markus.lummi@kerava.fi

Kalevan koulu: Katri Hytönen
Katri Hytönen
p. 040 318 4296
katri.hytonen@kerava.fi

Keravanjoen koulu: Teemu Tuominen
Teemu Tuominen
p. 040 318 2483
teemu.tuominen@kerava.fi

Killan koulu: Ida Kanervo
Ida Kanervo
p. 040 318 3298
ida.kanervo@kerava.fi

Kurkelan koulu: Milla Seppänen
Milla Seppänen
p. 040 318 4301
milla.seppanen@kerava.fi

Päivölänlaakson koulu: Markus Lummi
Markus Lummi
p. 040 318 3415
markus.lummi@kerava.fi

Savion koulu: Janne Vuorensyrjä
Janne Vuorensyrjä
p. 040 318 4069
janne.vuorensyrja@kerava.fi

Sompion koulu: Leif Ruusumeri
Leif Ruusumeri
p. 040 318 2076
leif.ruusumeri@kerava.fi

Netari-toiminta

Netari on virtuaalinen verkkonuorisotila, jossa nuorilla on mahdollisuus jutella ammattitaitoisen ohjaajan kanssa häntä askarruttavista asioista tai ihan muuten vaan. Keravan nuorisopalvelut osallistuvat Netari-toimintaan Discordissa, Momiossa ja Twitchissä.

Lisätietoja: http://www.netari.fi tai Pekka Järvinen

Kohdennetun nuorisotyön yhteystiedot

erityisnuorisotyöntekijä, pienryhmät ja digitaalinen nuorisotyö
Janne Vuorensyrjä
p. 040 318 4069
janne.vuorensyrja@kerava.fi

erityisnuorisotyöntekijä, pienryhmät ja digitaalinen nuorisotyö
Teemu Tuominen
p. 040 318 2483
teemu.tuominen@kerava.fi

johtava nuoriso-ohjaaja, jalkautuva nuorisotyö
Ville Tuominen
p. 040 318 4909
ville.tuominen@kerava.fi

erityisnuorisotyöntekijä, jalkautuva nuorisotyö
Leif Ruusumeri
p. 040 318 2076
leif.ruusumeri@kerava.fi