Hinnasto, avustukset ja lomakkeet

Keravan nuorisopalveluiden hinnasto ja leiri- ja kurssikeskus Kesärinteen käyttösäännöt ja -ohjeet

Nuorisopalveluiden vuokrattavien tilojen ja muiden maksullisten palveluiden hinnasto löytyy alla olevasta linkistä.

Taksat ja maksut_01_04_2017_alkaen

NUORISOTILOJEN JA ELZUN BÄNDIKÄMPÄN KÄYTTÖVUOROJEN HAKEMINEN

Vakiokäyttövuoroja voi hakea nuorisokahvila Tunneliin ja Savion nuorisotila Elzuun. Elzussa on lisäksi bändikämppä, johon voidaan myöntää käyttövuoro aina kolmelle bändille kerrallaan.

Vakiokäyttövuorot ovat haettavissa aina loppuvuodesta seuraavaksi kalenterivuodeksi, paitsi Elzun bändikämpän osalta, johon tehtävät sopimukset ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Mahdollisia muita vapaita aikoja voi tiedustella suoraan tiloilta ja hakea ympäri vuoden.

Nuorisotilojen ja Elzun bändikämpän käyttövuoroja haetaan alla olevilla hakulomakkeella, joka on saatavilla myös nuorisopalveluiden toimistolta kaupungintalolta, Kauppakaari 11.

Vapaita käyttöaikoja voi tiedustella suoraan Tunnelista tai Elzusta. Käyttövuoroa varten tulee kuitenkin aina täyttää hakulomake, jotta tarvittavat tiedot voidaan varmentaa.

Alla olevilla lomakkeilla voi hakea nuorisotilojen käyttövuoroja vuodelle 2019 ja Elzun bändikämppään vuosiksi 2019-2020.

2019_kayttovuorohakemus_yhteinen WORD
2019_kayttovuorohakemus_yhteinen PDF

Elzun bändikämppähakemuksen linkki: sähköinen hakemus
(Linkin osoite: https://kerava.suomiviestit.fi/suomi.fi/lomake/60929ddb475a6c69346888eb)

AVUSTUKSET NUORISOYHDISTYKSILLE JA NUORTEN TOIMINTARYHMILLE

Keravan kaupunki myöntää erilaisia vuosi- ja kohdeavustuksia sekä tilatukia yhdistyksille ja järjestöille. Keravan kaupungin hallintosäännön mukaisesti avustusten myöntäminen on keskitetty vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnalle.

Avustuksia myönnetään eri perusteilla. Osa avustuksista myönnetään suorina toiminta-avustuksina (vuosiavustukset), osa toimintaan perustuvina avustuksina (kohdeavustukset) ja osa tilojen käyttöön perustuvina avustuksina (tilatuet).

Nuorisopalvelut voi myöntää avustuksia paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien nuorisotoimintaan. Avustusta voi saada myös ylikunnallinen yhdistys, mikäli yhdistyksen kotipaikka on Keravalla, toiminnan ylikunnallisuus on perusteltua ja avustettavan toiminnan piirissä olevista nuorista vähintään puolet on keravalaisia.

Avustusten myöntämisessä huomioidaan toiminnan osallistavuus ja ennaltaehkäisevyys, aktiivisesti osallistuvien lasten ja nuorten määrä ja avustettavan toiminnan kohdentumisen laajuus. Avustusten myöntämisessä painopiste on kohdeavustuksissa.

Mikäli myöntövaraa jää, voidaan kohdeavustusten myöntämistä varten avata lisähaku loppuvuodesta.

Kohdeavustuksien myöntämisestä päättää nuorisosihteeri. Avustusten jakamisessa noudatetaan sekä kaupungin yleisiä avustusperiaatteita että vapaa-aikapalveluiden yleisiä avustusperiaatteita.

Vuoden 2020 nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien avustuksia tulee hakea 28.2.2020 klo 16.00 mennessä. Hakuajan jälkeen palautettuja hakemuksia ei käsitellä.

LOMAKKEET OHJEINEEN AVUSTUSTEN HAKEMISEEN JA TILITTÄMISEEN LÖYTYVÄT KERAVAN KAUPUNGIN INTERNET SIVULTA, JOHON LINKKI ALLA.

Keravan kaupungin avustukset yhdistyksille ja muille toimintaryhmille

Lisätietoja:
vs. nuorisosihteeri
Pekka Järvinen
puh: 040 318 4073
s-posti: pekka.jarvinen(ät)kerava.fi