Harrastamisen Suomen malli

Harrastamaan Keravalla

Harrastamisen Suomen malli hankkeen avulla lisätään ja mahdollistetaan 1.-9.-luokkalaisten harrastamista tarjoamalla oppilaiden toiveisiin perustuvia maksuttomia harrastuksia. Harrastukset ja koulujen kerhotoiminta kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi koulupäivän yhteyteen. Harrastuksista tiedotetaan kaupunkitasoisesti tiiviissä yhteistyössä kaikkien hankkeen toimijoiden kanssa. Harrastamattomille oppilaille pyritään löytämään heidän oma harrastuksensa.

Hankkeen aikana hankekoordinaattori laatii yhteistyöverkoston kanssa harrastamismallin, jonka kautta halukkaat oppilaat saavat ainakin yhden säännöllisen, maksuttoman harrastuksen. Kouluissa järjestetään lukuvuoden 2022-2023 aikana harrastuksia liikunnan ja urheilun, taiteen ja kulttuurin sekä tietojen ja taitojen aiheista. Aiheet valitaan vuosittaisen oppilaskyselyn perusteella. Ryhmät ja harrastukset sijoitetaan aamuihin ja iltapäiviin, jolloin lasten ja nuorten arkipäivien yksin kotona oloaika lyhenee. Keravalla on otettu käyttöön harrastussivusto, johon kootaan koulussa tarjottavien maksuttomien harrastusten lisäksi myös lapsille ja nuorille Keravalla järjestettävä maksullinen toiminta.


Keravalla toimivat harrastusryhmät


Tähän päivitämme Harrastamise Suomen mallin harrasteryhmät elokuun 2022 aikana.


Kaupunkitasoiset harrastusryhmät


 


Koulukohtaiset harrastusryhmät