ArcoKerava

Arco on turvallinen ja inklusiivinen tila, joka on luotu tukemaan sateenkaarevien nuorten hyvinvointia. Täällä voit pitää hauskaa kavereiden kanssa pelaamalla lautapelejä, käyttämällä kirjaston tabletteja, osallistumaan kuukausittaiseen kirjapiiriin ja keskustelemaan ja oppimaan sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja erilaisista mielenkiintoisista aiheista

ArcoKerava-kehittämishankkeen tavoitteena on luoda turvallinen ja erityistarpeet huomioiva tila Keravan sateenkaareville nuorille ja tarjota heille säännöllistä toimintaa.

Tavoitteet

Sateenkaaritoiminnan koordinoinnista vastaavan henkilön palkkaaminen
Keravan nuoriso- ja kirjastopalvelut toteuttivat yhteistyönä ESC-hankkeen osana ArcoKerava-sateenkaaritilatoiminnan käynnistämisen, jossa toimintaa johti ja koordinoi vapaaehtoistyöntekijä. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on palkata henkilö tekemään tätä työtä osoittamalla kohdennetun sateenkaarevan nuorisotyön tarve Keravalla.

Luoda Keravalle sateenkaarinuorille kohdennettu tila ja järjestää sinne säännöllistä ohjattua toimintaa
Ohjatussa toiminnassa toimintaan kohdennetussa ja turvallisessa tilassa nuorten on mahdollista mm. jakaa omia kokemuksiaan, saada vahvistusta niille sekä hankkia ratkaisukeinoja erilaisten vaikeiden kokemusten käsittelyyn. Ryhmä tarjoaa myös tilan olla oma itsensä koska moninaisuus on ryhmän perusoletus. Kouluterveyskyselyt 2017 & 2019 sekä Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimus osoittavat, että sateenkaarinuorilla on muita nuoria enemmän hyvinvoinnin riskejä, kuten kiusaamista, ulkopuolisuuden tunnetta ja mielenterveyden haasteita.

Sateenkaarinuorten alueellisen ja valtakunnallisen yhteistoiminnallisuuden lisääminen
Saattaa nuorille tietoon sateenkaaritoiminnan laajuus ja tavoitettavuus sekä auttaa luomaan verkostoja yksilöllisistä tarpeista lähtien.
Arcossa haluamme luoda yhteistyötilan, jossa jokainen voi osallistua osallistavamman ja sateenkaariystävällisemmän Keravan kehittämiseen.

Kuinka toimintaan mukaan:
Tapaamiset Torstaisin Kirjaston Satusiivessä klo 17-19
ArcoKerava Discord

Meillä on aina yksi nuorisotyöntekijä toteuttamassa toimintaa ja runsaasti vapaaehtoisia, jotka auttavat Arcon tapahtumien järjestämisessä.

Yhteystiedot:
Nuorisotyöntekijä Claudia Gutierrez-Semprun,
p. 040 318 2196
(toivottu yhteydenottokieli englanti tai espanja)

Nuorisokirjastovirkailija Lorena Echkart,
p. 040 318 4985

ArcoKeravaa toteuttaa yhteistyössä Keravan kaupunginkirjasto, Keravan nuorisopalvelut ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin Onnila.
MLL Uudenmaan piiri, perhetoiminnan koordinaattori, Hannele Siro
p. 044 3645302
hannele.siro@mll.fi

Hankkeen hallinnasta vastaa:
vs. nuorisosihteeri Pekka Järvinen,
p. 040 318 4073
sähköpostit ovat etunimi.sukunimi@kerava.fi