Keravalaisia nuoria kannustetaan liikkumaan maksuttomalla liikunnalla