Kerbiili hurjastelee erityisavustuksen siivittämänä!