Selvitys: Nuoret suhtautuvat nuorisotakuun ideaan positiivisesti – toimenpiteissä parantamisen varaa