Hinnasto, avustukset ja lomakkeet

Keravan nuorisopalveluiden hinnasto ja leiri- ja kurssikeskus Kesärinteen käyttösäännöt ja -ohjeet
Nuorisopalveluiden vuokrattavien tilojen ja muiden maksullisten palveluiden hinnasto ja Kesärinteen käyttösäännöt ja -ohjeet on päivitetty 1.4.2017 alkaen.

Taksat ja maksut_01_04_2017_alkaen
kesarinteen_ohje_01_04_2017_final

NUORISOTILOJEN JA ELZUN BÄNDIKÄMPÄN KÄYTTÖVUOROJEN HAKEMINEN

Vakiokäyttövuoroja voi hakea nuorisokahvila Tunneliin ja Savion nuorisotila Elzuun. Elzussa on lisäksi bändikämppä, johon voidaan myöntää käyttövuoro aina kolmelle bändille kerrallaan.

Vakiokäyttövuorot ovat haettavissa aina loppuvuodesta seuraavaksi kalenterivuodeksi, paitsi Elzun bändikämpän osalta, johon tehtävät sopimukset ovat voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Mahdollisia muita vapaita aikoja voi tiedustella suoraan tiloilta ja hakea ympäri vuoden.

Nuorisotilojen ja Elzun bändikämpän käyttövuoroja haetaan alla olevalla hakulomakkeella, joka on saatavilla myös nuorisopalveluiden toimistolta Sinkasta, Kultasepänkatu 2.

Vuoden 2017 käyttövuorojen varsinainen hakuaika on päättynyt. Vapaita käyttöaikoja voi tiedustella suoraan Tunnelista tai Elzusta.  

2017_kayttovuorohakemus_yhteinen


AVUSTUKSET NUORISOYHDISTYKSILLE JA NUORTEN TOIMINTARYHMILLE


Nuorisopalvelut voi myöntää avustuksia paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien nuorisotoimintaan. Avustusta voi saada myös ylikunnallinen yhdistys, mikäli yhdistyksen kotipaikka on Keravalla, toiminnan ylikunnallisuus on perusteltua ja avustettavan toiminnan piirissä olevista nuorista vähintään puolet on keravalaisia.

Avustusten myöntämisessä huomioidaan toiminnan osallistavuus ja ennaltaehkäisevyys, aktiivisesti osallistuvien lasten ja nuorten määrä ja avustettavan toiminnan kohdentumisen laajuus. Avustusten myöntämisessä painopiste on kohdeavustuksissa.

Mikäli myöntövaraa jää, voidaan kohdeavustusten myöntämistä varten avata lisähaku loppuvuodesta.

Kohdeavustuksien myöntämisestä päättää nuorisosihteeri. Avustusten jakamisessa noudatetaan vapaa-aikapalveluiden yleisiä avustusperiaatteita (ohessa).

Vapaa-aikapalveluiden avustusperiaatteet

Vuoden 2017 avustusten haut ovat päättyneet.

KETÄ VOIDAAN AVUSTAA?

Paikallinen nuorisoyhdistys on valtakunnallinen nuorisojärjestön paikallisyhdistys jonka jäsenistä 2/3 on alle 29 -vuotiaita tai rekisteröity tai rekisteröimätön nuorisoyhdistys jonka jäsenistä 2/3 on alle 29 -vuotiaita. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä.

Nuorten toimintaryhmien tulee olla toiminut vähintään yhden vuoden yhdistyksen kaltaisesti ja toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29 -vuotiaita.

Avustettavan hankkeen kohderyhmästä vähintään 2/3 on oltava alle 29 -vuotiaita.

 

MIHIN KOHDEAVUSTUSTA VOIDAAN MYÖNTÄÄ?

 

Toimitila-avustus
Avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen omistaman tai vuokraaman toimitilan käytöstä aiheutuviin menoihin. Toimitilan avustamisessa on otettava huomioon, missä määrin tilaa käytetään nuorisotoimintaan.

Koulutusavustus
Avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen omaan koulutustoimintaan sekä nuorisoyhdistyksen piiri- ja keskusjärjestön tai muun tahon koulutustoimintaan osallistumista varten.

Tapahtuma-avustus
Avustusta myönnetään koti- ja ulkomailla tapahtuvaan leiri- ja retkitoimintaan, ystävyyskuntayhteistyöhön perustuvan toiminnan avustamiseen, yhdistyksen järjestämän kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen ja ulkomaisten vieraiden vastaanottamiseen, piiri- ja keskusjärjestön järjestämään kansainväliseen toimintaan osallistumista varten, muun tahon järjestämään kansainväliseen toimintaan tai tapahtumaan erityisesti kutsuttuna osallistumista varten, tai kansainvälisen kattojärjestön toimesta järjestettävään tilaisuuteen osallistumiseen.

Projektiavustus
Avustusta myönnetään kertaluonteisina esim. jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, uusien työmuotojen kokeiluun tai nuorisotutkimuksen suorittamiseen.

 

LOMAKKEET AVUSTUSTEN HAKEMISEEN JA TILITTÄMISEEN

 

Perushaussa avustuksia tulee hakea oheisella lomakkeella liitteineen 28.2. mennessä. Aikaisemmat avustukset tulee olla tilitettynä samassa aikataulussa, jotta uutta avustusta voidaan myöntää. Huom! Em. ei koske mahdollisia täydentäviä avustusten hakuja, joista ohjeistetaan erikseen.

Kohdeavustushakemuslomake PDF-muodossa:
kohdeavustushakemus_Nuorisopalvelut

Kohdeavustushakemuslomake Word-muodossa:
kohdeavustushakemus_Nuorisopalvelut

Avustusten tilityslomake Word-muodossa:
Tilityslomake

Lisätietoja:
vs. nuorisosihteeri
Jyrki Malinen
puh: 040 318 2196
s-posti: jyrki.malinen(ät)kerava.fi