Yleistietoa

Keravalla tehtävässä nuorisotyössä painotetaan kasvatuksellisuutta, jota toteutetaan nuorisotaloissa ja tiloissa, työpajoissa, sekä erilaisissa projekteissa. Nuorisotyössä korostetaan sosiaalisen vahvistamisen ajattelu- ja toimintatapaa. Nuorisopalvelut tukee myös nuorisojärjestöjä ja nuorten ryhmiä jakamalla avustuksia. Lisäksi nuorisopalvelut on mukana useissa monialaisissa verkostoissa muiden toimijoiden kanssa. Kulttuurista ja liikunnallista nuorisotyötä, nuorten tiedotus- ja neuvontapalveluja, sekä muita Keravalle paikallisesti sopivia toimintamuotoja toteutetaan ja kehitetään jatkuvasti.

Tavoitteena on tuottaa nuorille palveluja asiakaslähtöisesti nuorten tarpeita kuunnellen. Nuorisopalveluissa toteutettavaan nuorisopolitiikkaan kuuluu nuorten vaikutusmahdollisuuksien ja elinolojen parantaminen, nuorten etujen ajaminen sekä nuorten asioiden julki tuominen.