Voimala

Nuorten työpaja Jengan Voimala -valmennus on matalan kynnyksen tavoitteellista ja säännöllistä toimintaa työpajaympäristössä. Voimalaan tullaan Nuorten työpaja Jengan sopimuksella. (työkokeilu tai kuntouttava työtoiminta) Valmentautujan tulee olla työtön työnhakija.

Valmennuksessa painotetaan elämänhallinnan taitojen vahvistamista sekä luovia menetelmiä. Kolmen valmennusmenetelmän yhdistelmä: yksilövalmennus, työ- ja työhönvalmennus sekä luovan toiminnan ryhmävalmennus yhdessä muodostavat Voimala -valmennuksen kärjen. Eri valmennusmenetelmiä yhdistellään valmentautujan tarpeita vastaavalla tavalla.

Työhönvalmennuksen tavoitteet ovat valmentautujan työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen hakeutuminen. Työvalmennus eroaa työhönvalmennuksesta siten, että työvalmennuksessa opetellaan työ- ja työelämätaitoja eri verstailla.

Valmennus työpajalla noudattaa kasvatuksellisia ja pedagogisia periaatteita. Työn sisällöt vaihtelevat, sillä toiminnalla pyritään vastaamaan valmentautujan tarpeisiin hänen tilanteensa mukaisesti. Valmennuksen erityispiirteitä on valmentautujalähtöisyyden lisäksi yhteisöllisyyden rakentaminen, sosiaalinen vahvistaminen ja osallisuus.

Voimala -valmennuksen avulla pyritään ennaltaehkäisevään ja oikea-aikaiseen puuttumiseen nuorten terveydellisiin ja elämänhallinnan ongelmiin, jotka ovat työllistymisen tai opintojen esteenä.

Voimalan yhteystiedot:

 • yksilö- ja työhönvalmentaja, Voimala
  Marjo Nurminen
  p. 040 318 4307
 • yksilö- ja työhönvalmentaja, Voimala
  Heidi Åkerblom / s-posti: heidi.akerblom(a)kerava.fi
  p. 040 318 2178
 • nuoriso-ohjaaja, Jenga ja Voimala
  Piia Peuhkurinen
  p. 040 318 2852

 

Taustaa matalan kynnyksen valmennuksen kehittämisestä Keravalla

Volume +6dB oli kolmevuotinen ESR -hanke, jossa kehitettiin toimintamalli matalan kynnyksen työpajasta Nuorten työpaja Jengaan. Hyvät kokemukset toimintamallin käytöstä antoivat pohjan nykyisen Voimalan synnyttämiseksi ja valmennuksen vakiinnuttamiseksi Jengan vakituiseksi toiminnaksi.

Sosped säätiö toteutti vuoden 2014 aikana arviointitutkimuksen Volumen toiminnasta. Käytetty SROI (Social Return on Investment) on hyötyanalyysiin perustuva menetelmä, jolla arvioitiin valmennuksen sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä.

Volume SROI – tiivistelmä arviointituloksista
Volume SROI– arviointiraportti (englanniksi)

Volume +6dB:ssä hyödynnettiin Volume-materiaalipankkia.  Materiaalipankki sisältää luovia ja taidelähtöisiä menetelmiä valmennuksen teemojen käsittelyyn.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.