Voimala

Nuorten työpaja Jengan matalan kynnyksen paja Voimalassa työskennellään luovin-, sekä yksilö- ja työvalmennuksen menetelmin. Voimalan toiminta perustuu joiltain osin Volume +6dB ESR -hankkeesta saatuihin hyviin kokemuksiin ja toimintamalleihin luovien menetelmien käytöstä työpajatoiminnassa.

Voimalassa työskennellään monialaisen yhteistoimintamallin puitteissa. Toiminnan avulla pyritään ennaltaehkäisevään ja oikea-aikaiseen puuttumiseen nuorten terveydellisiin ja elämänhallinnan ongelmiin, jotka ovat työllistymisen tai opintojen esteenä.

Voimalan yhteystiedot:

 • yksilö- ja työhönvalmentaja, Voimala
  Marjo Nurminen
  p. 040 318 4307
 • yksilö- ja työhönvalmentaja, Voimala
  Heidi Åkerblom / s-posti: heidi.akerblom(a)kerava.fi
  p. 040 318 2178
 • oppisopimusopiskelija, Voimala/Jenga (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja)
  Piia Peuhkurinen

Taustaa matalan kynnyksen pajan toiminnasta Keravalla

Volume oli kolmevuotinen ESR -hanke, jossa kehitettiin toimintamallia matalan kynnyksen työpajasta, jossa nuoria osallistettiin ja voimaannutettiin pajatoiminnassa luovia menetelmiä hyödyntäen. Hyvät kokemukset toiminnasta antoivat pohjaa nykyisen Voimalan synnyttämiseksi ja toiminnan vakiinnuttamiseksi Jengan vakituiseksi  toiminnaksi.

Sosped säätiö toteutti vuoden 2014 aikana arviointitutkimuksen Volumen toiminnasta. Käytetty SROI (Social Return on Investment) on hyötyanalyysiin perustuva menetelmä, jolla arvioitiin valmennuksen sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä.

Volume SROI – tiivistelmä arviointituloksista
Volume SROI– arviointiraportti (englanniksi)

Volume +6dB:ssä hyödynnettiin Volume-materiaalipankkia, joka sisältää luovia ja taidelähtöisiä menetelmiä valmennuksen teemojen käsittelyyn.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.