Työ- ja yksilövalmennus Jengassa

Nuorten työpaja Jenga tarjoaa työkokeilupaikan tai kuntouttavaa työtoimintaa keravalaisille 17 -25 -vuotiaille nuorille, jotka ovat jääneet ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Pajajakson aikana valmentautujat voivat hyödyntää omaa osaamistaan. Tehtäviä ei tarvitse osata etukäteen, sillä Jengassa ammattitaitoiset ohjaajat opastavat työtehtävissä tarvittaessa.

Jengassa voit työskennellä puutyöverstaalla, verhoomossa, kierrätysmyymälässä, studiossa tai Mekkassa (viestintä- ja media-ala). Jengan valmentautujat saavat tukea arjenhallintaan, sekä tutustuvat erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin kuten liikunta- ja luoviin toimintoihin. Valmentautujat osallistuvat Jengan yhteisöllisiin työtehtäviin, viikottaiseen liikuntaan, ruuan valmistukseen ja viikkosiivoukseen.

Jengan haastatteluun pääset työvoimatoimiston kautta. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä työvalmentajiin ja sopia haastattelu- ja tutustumisajan.

Työkokeilu

* tulevaisuuden suunnitelman prosessointi ja rakentaminen
* työelämässä tarvittavien perustaitojen valmentaminen
* mediaopetus- ja kasvatus
* elämänhallintataitojen sekä sosiaalisten valmiuksien vahvistaminen
* motivointi koulutukseen ja työelämään
* koulutus ja tutustumiskäynnit opiskelupaikkoihin ja yrityksiin
* ehkäisevä päihdetyö/päihdeneuvonta
* virkistystoiminta, kuten liikunta, kurssit, retket yms.
* työkokeilun työaika on yleensä 6 tuntia päivässä/5 päivää viikossa

Työkokeilujakson pituus on normaalisti 3 – 6 kuukautta. Työkokeilun aikana valmentautujat saavat työmarkkinatukea ja kulukorvausta.

Työvalmennus työkokeilussa

Nuorten työvalmennuksen painopisteenä on tulevaisuuden suunnitelman prosessointi ja rakentaminen. Työtehtävät sovitaan nuoren työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaisesti. Valmennuksessa pyrimme tukemaan nuoren päivittäistä elämänhallintaa, sekä tarvittaessa aktivoimaan ja kuntouttamaan. Valmennussuunnitelmassa huomioidaan nuoren omat voimavarat ja jaksosta pyritään tekemään sisällöltään haastava ja mielekäs.

Volume: Voimaa luovista menetelmistä

Nuorten työpaja Jengan kanssa yhteistyössä toimii ESR-rahoitteinen Volume+6dB -hanke.

Volume -valmennuksessa työskennellään erilaisin luovin menetelmin (teatteri-ilmaisu, draama, kuvataide, käden taidot, tarinan kerronta, multimedia) sekä käsitellään elämänhallintaan liittyviä eri osa-alueita ryhmätyöskentelyn keinoin. Valmentautuja saa myös yksilöllistä tukea ja neuvoa elämäntilanteeseensa.

 Nuorten työpaja Jenga:

Volume +6dB / ESR -hanke

 • Markus Turunen

  Volume +6dB/ESR -hanke
  Tuija Rantakangas, tuija.rantakangas(a)kerava.fi
  p. 040 318 4307

 • Markus Turunen

  Volume +6dB/ESR -hanke
  Tiia Korpiaho, tiia.korpiaho(a)kerava.fi
  p. 040 318 2178

 • Markus Turunen

  Volume +6dB/ESR -hanke
  Tuula Nuutinen, tuula.nuutinen(a)kerava.fi
  p. 040 318 2567