Työ- ja yksilövalmennus Jengassa

Nuorten työpaja Jenga sijaitsee osoitteessa Santaniitykatu 1. Alla oleva video havainnollistaa missä rakennuksessa sijaitsemme.

Huomaathan, että Jengan äänitysstudio sijaitsee eri osoitteessa: 
Kerananpolku 1

Työpaja Jenga tarjoaa työkokeilupaikan tai kuntouttavaa työtoimintaa keravalaisille 17 -25 -vuotiaille nuorille, jotka ovat jääneet ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Pajajakson aikana valmentautujat voivat hyödyntää omaa osaamistaan. Tehtäviä ei tarvitse osata etukäteen, sillä Jengassa ammattitaitoiset ohjaajat opastavat työtehtävissä tarvittaessa.

Jengassa voit työskennellä puuverstaalla, verhoomossa, studiossa, tai Mekkassa (viestintä- ja media-ala). Satunnaisia työkokeilupaikkoja on myös Tunnelin lounasravintola Kerbaarissa. Jengan valmentautujat saavat tukea arjenhallintaan, sekä tutustuvat erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin kuten liikuntaan ja luoviin toimintoihin. Valmentautujat osallistuvat Jengan yhteisöllisiin työtehtäviin, viikottaiseen liikuntaan, ruuan valmistukseen ja viikkosiivoukseen.

Jengaan hakeutuessa sinun tulee olla työtön työnhakija TE -palveluissa. Tämän jälkeen voit olla yhteydessä Jengan valmentajiin ja sopia tutustumis- ja haastatteluajan.

Työkokeilu

* tulevaisuuden suunnitelman prosessointi ja rakentaminen
* työelämässä tarvittavien perustaitojen valmentaminen
* mediakasvatus
* elämänhallintataitojen sekä sosiaalisten valmiuksien vahvistaminen
* motivointi koulutukseen ja työelämään
* koulutus ja tutustumiskäynnit opiskelupaikkoihin ja yrityksiin
* ehkäisevä päihdetyö ja -neuvonta
* virkistystoiminta, kuten liikunta, kurssit, retket yms.
* työkokeilun työaika on tavallisesti 6 tuntia päivässä/5 päivää viikossa

Työkokeilujakson pituus on tavallisesti 3 – 6 kuukautta. Työkokeilun aikana valmentautujat saavat työmarkkinatukea ja kulukorvausta.

Työvalmennus työkokeilussa

Nuorten työvalmennuksen painopisteenä on tulevaisuuden suunnitelman prosessointi ja rakentaminen. Työtehtävät sovitaan nuoren työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaisesti. Valmennuksessa pyrimme tukemaan nuoren päivittäistä elämänhallintaa, sekä tarvittaessa aktivoimaan ja kuntouttamaan. Valmennussuunnitelmassa huomioidaan nuoren omat voimavarat ja jaksosta pyritään tekemään sisällöltään haastava ja mielekäs.

Voimala

Voimala tarjoaa valmentautujalle matalan kynnyksen tavoitteellista ja säännöllistä toimintaa. Voimalassa työskennellään yksilö- ja ryhmävalmennuksen, työvalmennuksen sekä luovien menetelmien keinoin valmentautujan elämäntilanteen tukemiseksi.

 Nuorten työpaja Jenga:

 • Milla Liljelund

  Työpajaesimies
  Minna Liljelund
  minna.liljelund(a)kerava.fi
  p. 040 318 4070

 • Milla Liljelund

  Yksilövalmentaja
  Krista Liikanen
  krista.liikanen(a)kerava.fi
  p. 040 318 4302

 • Aila Törmälä

  Työnjohtaja, verhoomo
  Aila Törmälä
  aila.tormala(a)kerava.fi
  p. 040 318 2508

 • Aila Törmälä

  Työnsuunnittelija, puuverstas
  Emmi Närhi
  emmi.narhi(a)kerava.fi
  p. 040 318 4071

 • Iris Heinsola

  Mediasuunnittelija, Mekka
  Iris Heinsola
  iris.heinsola(a)kerava.fi
  p. 040 318 4066

 • Iris Heinsola

  Työpajaohjaaja, Studio
  Juha Uronen
  juha.uronen(a)kerava.fi
  p. 040 318 4068

 • Markus Turunen

  Yksilö- ja työhönvalmentaja, matalan kynnyksen paja Voimala 
  Marjo Nurminen
  marjo.nurminen(a)kerava.fi
  p. 040 318 4307

 • Nuoriso-ohjaaja, Voimala ja Jenga 
  Piia Peuhkurinen
  piia.peuhkurinen(a)kerava.fi
  p. 040 318 2852
 • Jengan kuljetuspalvelu
  Juho Seppänen p. 040 318 4879