Työ- ja yksilövalmennus Jengassa

Nuorten työpaja Jenga tarjoaa työkokeilupaikan tai kuntouttavaa työtoimintaa keravalaisille 17 -25 -vuotiaille nuorille, jotka ovat jääneet ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Pajajakson aikana valmentautujat voivat hyödyntää omaa osaamistaan. Tehtäviä ei tarvitse osata etukäteen, sillä Jengassa ammattitaitoiset ohjaajat opastavat työtehtävissä tarvittaessa.

Jengassa voit työskennellä puutyöverstaalla, verhoomossa, kierrätysmyymälässä, studiossa tai Mekkassa (viestintä- ja media-ala). Jengan valmentautujat saavat tukea arjenhallintaan, sekä tutustuvat erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin kuten liikunta- ja luoviin toimintoihin. Valmentautujat osallistuvat Jengan yhteisöllisiin työtehtäviin, viikottaiseen liikuntaan, ruuan valmistukseen ja viikkosiivoukseen.

Jengan haastatteluun pääset työvoimatoimiston kautta. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä työvalmentajiin ja sopia haastattelu- ja tutustumisajan.

Työkokeilu

* tulevaisuuden suunnitelman prosessointi ja rakentaminen
* työelämässä tarvittavien perustaitojen valmentaminen
* mediaopetus- ja kasvatus
* elämänhallintataitojen sekä sosiaalisten valmiuksien vahvistaminen
* motivointi koulutukseen ja työelämään
* koulutus ja tutustumiskäynnit opiskelupaikkoihin ja yrityksiin
* ehkäisevä päihdetyö/päihdeneuvonta
* virkistystoiminta, kuten liikunta, kurssit, retket yms.
* työkokeilun työaika on yleensä 6 tuntia päivässä/5 päivää viikossa

Työkokeilujakson pituus on normaalisti 3 – 6 kuukautta. Työkokeilun aikana valmentautujat saavat työmarkkinatukea ja kulukorvausta.

Työvalmennus työkokeilussa

Nuorten työvalmennuksen painopisteenä on tulevaisuuden suunnitelman prosessointi ja rakentaminen. Työtehtävät sovitaan nuoren työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaisesti. Valmennuksessa pyrimme tukemaan nuoren päivittäistä elämänhallintaa, sekä tarvittaessa aktivoimaan ja kuntouttamaan. Valmennussuunnitelmassa huomioidaan nuoren omat voimavarat ja jaksosta pyritään tekemään sisällöltään haastava ja mielekäs.

Voimala

Voimala tarjoaa valmentautujalle matalan kynnyksen tavoitteellista ja säännöllistä toimintaa. Voimalassa työskennellään yksilö- ja ryhmävalmennuksen, työvalmennuksen sekä luovien menetelmien keinoin valmentautujan elämäntilanteen tukemiseksi.

 

 Nuorten työpaja Jenga:

 • Markus Turunen

  Yksilö- ja työhönvalmentaja, matalan kynnyksen työpaja Voimala 
  Marjo Nurminen
  marjo.nurminen(a)kerava.fi
  p. 040 318 4307

 • Markus Turunen

  Yksilö- ja työhönvalmentaja, matalan kynnyksen työpaja Voimala
  Tehtävä avoinna.

 • oppisopimusopiskelija, Kuljetuspalvelut/Jenga (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja)
  Eino Riihinen p. 040 318 4879
 • oppisopimusopiskelija, Voimala/ verkkonuorisotyö (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja)
  Markus Vellonen
 • oppisopimusopiskelija, Voimala/Jenga (nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja)
  Piia Peuhkurinen