Työ- ja yksilövalmennus Jengassa

Nuorten työpaja Jenga tarjoaa työkokeilupaikan tai kuntouttavaa työtoimintaa keravalaisille 17 -25 -vuotiaille nuorille, jotka ovat jääneet ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Pajajakson aikana valmentautujat voivat hyödyntää omaa osaamistaan. Tehtäviä ei tarvitse osata etukäteen, sillä Jengassa ammattitaitoiset ohjaajat opastavat työtehtävissä tarvittaessa.

Jengassa voit työskennellä puutyöverstaalla, verhoomossa, kierrätysmyymälässä, studiossa tai Mekkassa (viestintä- ja media-ala). Jengan valmentautujat saavat tukea arjenhallintaan, sekä tutustuvat erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin kuten liikunta- ja luoviin toimintoihin. Valmentautujat osallistuvat Jengan yhteisöllisiin työtehtäviin, viikottaiseen liikuntaan, ruuan valmistukseen ja viikkosiivoukseen.

Jengan haastatteluun pääset työvoimatoimiston kautta. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä työvalmentajiin ja sopia haastattelu- ja tutustumisajan.

Työkokeilu

* tulevaisuuden suunnitelman prosessointi ja rakentaminen
* työelämässä tarvittavien perustaitojen valmentaminen
* mediaopetus- ja kasvatus
* elämänhallintataitojen sekä sosiaalisten valmiuksien vahvistaminen
* motivointi koulutukseen ja työelämään
* koulutus ja tutustumiskäynnit opiskelupaikkoihin ja yrityksiin
* ehkäisevä päihdetyö/päihdeneuvonta
* virkistystoiminta, kuten liikunta, kurssit, retket yms.
* työkokeilun työaika on yleensä 6 tuntia päivässä/5 päivää viikossa

Työkokeilujakson pituus on normaalisti 3 – 6 kuukautta. Työkokeilun aikana valmentautujat saavat työmarkkinatukea ja kulukorvausta.

Työvalmennus työkokeilussa

Nuorten työvalmennuksen painopisteenä on tulevaisuuden suunnitelman prosessointi ja rakentaminen. Työtehtävät sovitaan nuoren työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaisesti. Valmennuksessa pyrimme tukemaan nuoren päivittäistä elämänhallintaa, sekä tarvittaessa aktivoimaan ja kuntouttamaan. Valmennussuunnitelmassa huomioidaan nuoren omat voimavarat ja jaksosta pyritään tekemään sisällöltään haastava ja mielekäs.

Matalan kynnyksen toiminta

Matalan kynnyksen toiminta alkaa kevätkaudella 2017.

Matalan kynnyksen toiminnassa työskennellään muun muassa yksilö- ja työvalmennuksen keinoin valmentautujan elämäntilanteen tukemiseksi. Valmennuksen sisältö muotoutuu tarkemmin kevään aikana.

 

 Nuorten työpaja Jenga:

Matalan kynnyksen paja

 • Markus Turunen

  Matalan kynnyksen paja (tiedot päivitetään toiminnan alkaessa)
  Etunimi Sukunimi, etunimi.sukunimi(a)kerava.fi
  p. 040 318 ….

 • Markus Turunen

  Matalan kynnyksen paja
  Etunimi Sukunimi, etunimi.sukunimi(a)kerava.fi
  p. 040 318 …