Studio

Jengan Musiikkistudio on nuorten työpaja Jengan äänityöskentelyyn erikoistunut yksikkö. Työkokeilun valmentautujat oppivat ääni-alan työtehtäviä ja työkulttuuria. He saavat alan työkokemusta ja tutustuvat esimerkiksi äänitys -tuotannon ja livemiksauksen työtehtäviin. Harjoittelijat osallistuvat myös nuorten bändikerhojen pitämiseen nuorisotila Elzussa.

Studio mahdollistaa erilaisten äänituotteiden teon, kuten nauhoitukset, mainosten ääniraitojen teko, näytelmien ja teatterin taustanauhojen valmistus on myös mahdollista.

Studiossa voidaan tuottaa miltei mitä tahansa, mikä liittyy äänen taltioimiseen ja editoimiseen. Studiolla on käytössä ProTools ja Ableton -ohjelmat.

Studion työkokeilun edellytyksenä on jonkin soittimen soittaminen, laulun harrastus tai aiempia opintoja musiikista, koska työssä on erityisen tärkeää omata rytmitajua ja sävelkorvaa. Kaikki tehtävät opetetaan ja harjoittelija saa yksilöllistä ohjausta ja tukea.

Hinnasto

Musiikkistudio Soundcage

Kerananpolku 1
04220 KERAVA
p. 040 318 4068