På Svenska

Ungdomsarbetet i Kervo fokuserar i pedagogiska filosofi, som genomförs i fritidsgårdar, verkstäder, liksom i olika projekter. Ungdomsarbete betonas den sociala armeringen i tänkande och förhållningssätt. Service för ungdomar stödjer även ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper genom att dela bidrag. Dessutom fungerar Ungdom Services i samarbete med multiprofessionella nätverk med andra aktörer.

Kulturella och funktionella ungdomsarbete, ungdoms information och -rådgivning samt andra lokala funktioner, genomförs och utvecklas kontinuerligt. Syftet är att erbjuda högkvalitativa tjänster till ungdomar. Ungdomsarbete som utförs i Kervo, syftar till att stödja ung och förbättra deras levnadsförhållanden.

Kontakter och information:

Ungdomssekreterare
Millamaari Hämäläinen
millamaari.hamalainen@kerava.fi
p. 040 318 2196