Keravan Nuorisovaltuusto

 

 

 

 

 

 

Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan tuoden nuorten ääntä asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Tehtävä ja toiminta

Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa ja päätöksenteossa.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi ne edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottavat nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin. Nuorisovaltuustot myös järjestävät erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Kunnan virallinen toimielin

Nuorisovaltuustot sijoittuvat kuntien organisaatiossa monin erin tavoin. Keravalla nuorisovaltuusto on osa nuorisopalveluiden toimintaa ja sen kokoonpanon vahvistaa kaupunginvaltuusto. Nuorisovaltuusto on virallinen, nuoria edustava toimielin, jolla tulee olla riittävät edellytykset omalle toiminnalleen.

Keravan nuva

Keravan nuorisovaltuuston jäsenet ovat 13-19 -vuotiaita keravalaisia nuoria. Nuorisovaltuustossa on 16 jäsentä, jotka valitaan vaaleilla. Vuosittain järjestettävissä valeissa valitaan aina kahdeksan nuorta kaksivuotiskaudelle. Vaaleihin voi asettua ehdolla kuka tahansa 13-19 -vuotias keravalainen nuori (vaalivuonna 13 vuotta täyttävä) ja äänioikeus on kaikilla 13-19 -vuotiaille keravalaisilla nuorilla.

Keravan nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupungin eri lautakunnissa ja jaostoissa, kaupunginvaltuustossa, sekä kaupungin eri työryhmissä.

Nuorisovaltuuston tavoitteena on toimia nuorten ja päättäjien välisenä sanansaattajana, parantaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia, tuoda esiin nuorten näkökulmaa päätöksienteossa ja edistää nuorille tarkoitettuja palveluja. Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteita ja kannanottoja, lisäksi nuorisovaltuusto järjestää ja on mukana erilaisissa tapahtumissa.

Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä alueen muiden nuorisovaltuustojen kanssa. Lisäksi nuvalaiset ovat valtakunnallisen Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – NUVA ry:n jäseniä, ja ottavat osaa heidän tapahtumiinsa.

Nuorisovaltuuston vaalit 2017

Keravan Nuorisovaltuuston vaalit järjestettiin 13.-17.11. Äänioikeutettuja olivat 13-19 -vuotiaat keravalaiset nuoret. Vaaleissa valittiin kahdeksan nuorisovaltuuston jäsentä kaksivuotiskaudelle 2018-2019. Äänestyspaikkoina toimivat Kurkelan koulu, Sompion koulu, Jaakkolan koulu, Keudan Keskikadun toimipiste, Keravan lukio, sekä nuorisotilat Elzu, Tunneli ja Wanha Pappila. Ääntenlaskenta suoritettiin 20.11.2017 Taide- ja museokeskus Sinkassa.

Vaaleissa annettiin yhteensä 1007 ääntä. Äänestysprosentti oli 37,2%, mikä on pari prosenttia edellisvuotta pienempi, mutta kaiken kaikkiaan varsin hyvä. Sekä ehdokkaissa että annetuissa äänissä yläkoulut ovat varsin vahvasti edustettuina ja tämä näkyi myös tuloksissa. Viimevuotiseen tapaan sukupolvenvaihdos toiminnassa jatkuu ja nuorisovaltuuston keski-ikä jatkoi alenemista, sillä kaikki ensimmäistä kertaa nuorisovaltuustoon valitut nuoret ovat alle 15-vuotiaita. Kautensa uudistivat äänikuninkaaksi noussut Verneri Laakkonen Keravan lukiosta, Romah Yuin Sompion koulusta ja Anriikka Pajari Keuda Keskikadulta. Edellisen kauden nuvalaisista jäivät hiuksenhienosti varasijoille Ilias Volgin Jaakkolan koulusta ja Milja Harju Sompiosta. Nyt valittujen kahdeksan uuden nuorisovaltuutetun lisäksi työtä jatkavat toiset kahdeksan nuorisovaltuutettua, joiden kausi on vielä kesken.

NUVA-vaaleissa 2017 annetut äänet äänimäärän mukaisessa järjestyksessä:                                                      

 1. Laakkonen Verneri           101
 2. Mäkilä Ilo                            94
 3. Romah Yuin                        93
 4. Pajari Anriikka                   68
 5. Poranen Petranella            63
 6. Sinisalo Veeti                      59
 7. Nordström Lauri                50
 8. Forsberg Petri Jaakkola    47 (arvalla)
 9. Volgin Ilias                           47 1. vara
 10. Harju Milja                           45 2. vara
 11. Ahmedi Altaf                        41 3. vara
 12. Kinnula Valtteri                   41 4. vara
 13. Lång Antti Wilhelm            34
 14. Poutanen Helmi                  30
 15. Hauska Verneri                   26
 16. Lehtonen Viivi                     23
 17. Westergren Helmi              21
 18. Laurila Rasmus                   19
 19. Leppänen Sofia                   15
 20. Laukka Ella                          14
 21. Mattila Emma                       9

Valituiksi tulivat kahdeksan eniten ääniä saanutta ehdokasta ja lisäksi äänimäärän mukaisessa järjestyksessä neljä seuraavaksi eniten ääntä saanutta ehdokasta nimetään varasijoille. Varasijoilta valitaan henkilöt niiden valituksi tulleiden tilalle, jotka kieltäytyvät ottamasta paikkaa vastaan tai niiden nuorisovaltuuston jäsenten tilalle, jotka jättävät kautensa kesken. Lopullisesti nuorisovaltuuston vaalin tuloksen vahvistaa kaupunginvaltuusto. Uusi nuorisovaltuusto aloittaa kautensa 1.1.2018.

 

Nuorisovaltuuston jäsenet 31.12.2017 saakka

Lamberg Patrik, puheenjohtaja
Eskelinen Juuso
Hallikainen Ada, tiedottaja
Harju Milja
Hyttinen Perttu
Karhapää Roni
Kasurinen Severi, tiedottaja
Laakkonen Verneri
Leikoski Lotta, varapuheenjohtaja, tiedottaja
Matveinen Milla
Niemistö Pirkko
Paananen Viivi
Pajari Anriikka
Romah Yuin
Volgin Ilias
Ylisoini Jukka, sihteeri

Nuorisovaltuuston kokoukset 2017:

5.2.2017
2.3.2017
6.4.2017
4.5.2017

7.9.2017
5.10.2017
2.11.2017
7.12.2017

Lisätietoja

Facebook: KeravanNuva

Nuorisovaltuustotoiminnan ohjaaja
vs. nuorisosihteeri Jyrki Malinen
p. 040 318 2196
jyrki.malinen(ät)kerava.fi
nuorisovaltuusto(ät)kerava.fi