Keravan Nuorisovaltuusto

 

 

 

 

 

 

 

Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan ajamassa paikallisten nuorten etuja.

Tehtävä ja toiminta

Nuorisolain 8. pykälän mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi ne edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottavat nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin. Nuorisovaltuustot myös järjestävät erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Kunnan virallinen toimielin

Nuorisovaltuustot sijoittuvat kuntien organisaatiossa monin erin tavoin. Keravalla nuorisovaltuusto on osa nuorisopalveluiden toimintaa, ja sen kokoonpanon vahvistaa kaupunginvaltuusto. Nuorisovaltuusto on virallinen, nuoria edustava toimielin, jolla tulee olla riittävät edellytykset omalle toiminnalleen.

Keravan nuva

Keravan nuorisovaltuuston jäsenet ovat 13-19 -vuotiaita keravalaisia nuoria. Nuorisovaltuustossa on 16 jäsentä, jotka valitaan vaaleilla. Vuosittain järjestettävissä valeissa valitaan aina kahdeksan nuorta kaksivuotiskaudelle. Vaaleihin voi asettua ehdolla kuka tahansa 13-19 -vuotias keravalainen nuori (vaalivuonna 13 vuotta täyttävä) ja äänioikeus on kaikilla 13-19 -vuotiaille nuorilla.

Keravan nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupungin eri lautakunnissa ja jaostoissa, kaupunginvaltuustossa, sekä kaupungin eri työryhmissä.

Nuorisovaltuuston tavoitteena on toimia nuorten ja päättäjien välisenä sanansaattajana, parantaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia, tuoda nuorten näkökulmaa päätöksienteossa esille ja edistää nuorille tarkoitettuja palveluja. Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteita (mm. lautakuntapaikat nuorisovaltuustolle, Free run / parkour puisto Keravalle) sekä kannanottoja (mm. lukiolaisten tietokonehankinnat). Lisäksi nuorisovaltuusto järjestää ja on mukana erilaisissa tapahtumissa (mm. Elävä kirjasto, osallistuminen Duuni & Kipinä –tapahtumaan).

Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä alueen muiden nuorisovaltuustojen kanssa. Lisäksi nuvalaiset ovat valtakunnallisen Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – NUVA ry:n jäseniä, ja ottavat osaa heidän tapahtumiinsa.

Nuorisovaltuuston vaalit 13.-17.11.2017

Keravan Nuorisovaltuuston vaalit järjestetään 13. – 17.11.2017 ja äänioikeutettuja ovat kaikki 13-19 –vuotiaat nuoret, joiden kotipaikka on Kerava. Äänestää voi yläkouluilla, lukiolla, Keudan Keskikadun toimipisteessä ja nuorisotiloilla.

Tämän syksyn vaalissa valitaan kahdeksan uutta nuorisovaltuutettua erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudelle (vuosille 2018 – 2019). Vaaleihin voi asettua ehdolle kuka tahansa vaalivuonna 13-19 -vuotias keravalainen nuori (=Väestötietojärjestelmässä kotipaikkana Kerava).

Ehdolle voi asettua 18.9. – 6.10.2017 välisenä aikana näin:

  • sähköpostitse osoitteeseen nuorisovaltuusto@kerava.fi jossa kerrot nimesi, syntymäaikasi, kotiosoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostisi, sekä miksi olet kiinnostunut toiminnasta
  • koululla opettajille/oppilaskunnalle täyttämällä ilmoittautumislomakkeen
  • nuorisotiloilla nuorisotyöntekijöille täyttämällä ilmoittautumislomakkeen

Ilmoittautumisella sitoudut 2 vuoden mittaiseen jäsenyyteen nuorisovaltuustossa, jos sinut valitaan jäseneksi. Ehdokkaille järjestetään vaali-info ja ehdokaskuvaus to 10.10.2017 klo 17 – 19 Nuorisopalveluiden toimistolla Sinkassa.

Tervetuloa mukaan!

Ehdokkaaksi-ilmoittautumislomake tässä sekä word- että PDF-muodossa:
nuvavaalit_ilmolomake_2017
Word
nuvavaalit_ilmolomake_2017 
PDF

 

Nuorisovaltuuston jäsenet 2017

Lamberg Patrik, puheenjohtaja

Eskelinen Juuso

Hallikainen Ada, tiedottaja

Harju Milja

Hyttinen Perttu

Karhapää Roni

Kasurinen Severi, tiedottaja

Laakkonen Verneri

Leikoski Lotta, varapuheenjohtaja, tiedottaja

Matveinen Milla

Niemistö Pirkko

Paananen Viivi

Pajari Anriikka

Romah Yuin

Volgin Ilias

Ylisoini Jukka, sihteeri

Nuorisovaltuuston kokoukset 2017:

5.2.2017
2.3.2017
6.4.2017
4.5.2017

7.9.2017
5.10.2017
2.11.2017
7.12.2017

Lisätietoja

Facebook: KeravanNuva

Nuorisovaltuustotoiminnan ohjaaja
vs. nuorisosihteeri Jyrki Malinen
p. 040 318 2196
jyrki.malinen(at)kerava.fi
nuorisovaltuusto(at)kerava.fi