Keravan Nuorisovaltuusto

 

 

 

 

 

 

Nuorisovaltuustot ovat poliittisesti sitoutumattomia nuorten vaikuttajaryhmiä, jotka toimivat omissa kunnissaan tuoden nuorten ääntä asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Tehtävä ja toiminta

Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa ja päätöksenteossa.

Nuorisovaltuustot edustavat kunnan nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Demokraattisesti valittujen nuorisovaltuustojen tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Nuorisovaltuustojen tarkoituksena on myös tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa. Lisäksi ne edistävät vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä ja ottavat nuoret aidosti mukaan yhteiseen päätöksentekoprosessiin. Nuorisovaltuustot myös järjestävät erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.

Kunnan virallinen toimielin

Nuorisovaltuustot sijoittuvat kuntien organisaatiossa monin erin tavoin. Keravalla nuorisovaltuusto on osa nuorisopalveluiden toimintaa ja sen kokoonpanon vahvistaa kaupunginvaltuusto. Nuorisovaltuusto on virallinen, nuoria edustava toimielin, jolla tulee olla riittävät edellytykset omalle toiminnalleen.

Keravan nuva

Keravan nuorisovaltuuston jäsenet ovat 13-19 -vuotiaita keravalaisia nuoria. Nuorisovaltuustossa on 16 jäsentä, jotka valitaan vaaleilla. Vuosittain järjestettävissä valeissa valitaan aina kahdeksan nuorta kaksivuotiskaudelle. Vaaleihin voi asettua ehdolla kuka tahansa 13-19 -vuotias keravalainen nuori (vaalivuonna 13 vuotta täyttävä) ja äänioikeus on kaikilla 13-19 -vuotiaille keravalaisilla nuorilla.

Keravan nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupungin eri lautakunnissa ja jaostoissa, kaupunginvaltuustossa, sekä kaupungin eri työryhmissä.

Nuorisovaltuuston tavoitteena on toimia nuorten ja päättäjien välisenä sanansaattajana, parantaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia, tuoda esiin nuorten näkökulmaa päätöksienteossa ja edistää nuorille tarkoitettuja palveluja. Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteita ja kannanottoja, lisäksi nuorisovaltuusto järjestää ja on mukana erilaisissa tapahtumissa.

Nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä alueen muiden nuorisovaltuustojen kanssa. Lisäksi nuvalaiset ovat valtakunnallisen Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – NUVA ry:n jäseniä, ja ottavat osaa heidän tapahtumiinsa.

Keravan nuorisovaltuuston jäsenet 2019 (29.8.2019)

Pajari Anriikka, puheenjohtaja
Ahmedi Altaf
Forsberg Petri
Järnefelt Sampo
Kontula Vertti
Laakkonen Verneri, varapj.
Mujunen Sanni
Mäkilä Ilo
Nordström Lauri, sihteeri
Olin Sanna-Mari
Poranen Petranella
Rajala Wilhelm
Rautio Siiri
Sinisalo Veeti
Taina Ville
Volgin Ilias

Nuorisovaltuutettujen postiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kerava.fi.

Nuorisovaltuuston kokoukset 2019:
7.2.
7.3.
4.4.
9.5.
6.6.
8.8.
5.9.
10.10.
7.11.
12.12.

Lisätietoja:
Nuorisovaltuustotoiminnan ohjaaja
nuorisosihteeri Millamaari Hämäläinen
p. 040 318 2196
millamaari.hamalainen@kerava.fi
nuorisovaltuusto@kerava.fi