Tajua Mut!

Tajua Mut! on toimintamalli, jonka tavoitteena on tarjota nuorelle apua ja neuvoa ennen kuin ongelmat kasaantuvat. Tätä kautta ehkäistään nuorten syrjäytymistä.

Toimintamallia voivat käyttää nuoret itse tai nuoria kohtaavat eri alojen toimijat:

Nuori voi pyytää Tajua Mutin avulla itse tukea ja neuvoa omaan tilanteeseen: Nuoren Yhteydenottopyyntö on netin kautta toimiva helppo ja nopea lomake, johon nuori lisää vain nimensä ja yhteystietonsa. Syytä ei tarvitse kertoa ja palvelusta ei kerry asiakasrekisteriä.

Nuori lähetä Yhteydenottopyyntö täältä

Tajua Mut! kannustaa nuoria kohtaavia eri alojen ammattilaisia ja vapaaehtoisia huomaamaan nuoren tilanteen, ottamaan asian puheeksi ja tarjoamaan hänelle tukea heti kun huoli herää.

Mikäli nuori tarvitsee tukea, voi toimintamallin koulutuksen saanut nuoria työssään tai vapaa-ajan toiminnassa kohtaava aikuinen lisätä hänen yhteystietonsa netin kautta nopeaan ja helppoon Tajua Mut! -tietojärjestelmään. Tähän tarvitsee aina nuoren suostumus. Tietoihin lisätään ainoastaan nuoren nimi, puhelinnumero ja syntymäaika. Syitä yhteydenottopyyntöön ei kirjata.

Nuoren tiedot välittyvät etsivälle nuorisotyöntekijälle. Etsivä ottaa nuoreen yhteyttä viikon sisällä ilmoituksen jättämisestä. Hän kuuntelee, neuvoo ja auttaa löytämään ratkaisuja.

Tajua Mut! -toimintamalli perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja luottamukseen. Nuori saa tukea ja ohjausta yhden aikuisen, etsivän nuorisotyöntekijän, koordinoimana. Näin nuoren ei itse tarvitse tuntea eri palveluja ja mennä luukulta toiselle.

Tajua Mut! -toimintamallia voivat hyödyntää kaikki keravalaisia nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset  eri sektoreilta. Käyttöä varten heille tarjotaan ilmainen Tajua Mut! -koulutus, jonka kesto on noin 1,5h. Koulutuksen saanut henkilö on myös oikeutettu perehdyttämään ja kouluttamaan muita omasta organisaatiostaan. Tällä hetkellä Keravalla  koulutettuja ammattilaisia on yli 400 julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta.

Haluatko kuulla lisää tai tilata koulutuksen?

Ota yhteyttä Niko Isokoski, etsivä nuorisotyöntekijä, p. 040 318 2853 tai niko.isokoski(a)kerava.fi

Tajua Mut! -esittelyn ja muut koulutuksessa käytettävät videot löytyvät täältä.

Koulutusmateriaalin ja käsikirjan löydät sivulta www.tajuamut.fi

 

Tajua mut! -toimintamalli laajenee

Tällä hetkellä Tajua Mut! –toimintamalli on käytössä Keravan lisäksi Tuusulassa, Espoossa, Riihimäellä, Mikkelissä ja Nivalassa.

Kerava koordinoi mallin kansallista levittämistä vuosina 2107-2018.

Lisätietoja kansallisesta levittämisestä: satu.velasco@kerava.fi

Ota yhteyttä

Lisää tietoa Tajua Mut! -toimintamallista

Tajua Mut! -tietosuojaseloste