KV-toiminta

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansainvälistä toimintaa toteutetaan Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelman puitteissa.
Lisätietoja ohjelmasta CIMOn (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus) sivuilta.

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS)

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälisen vapaaehtoistyön toteuttamiseen. Vapaaehtoispalveluhankkeessa on aina mukana kolme osapuolta: vapaaehtoisen lähettävä organisaatio, vapaaehtoinen nuori ja vapaaehtoisen vastaanottava organisaatio.

Vapaaehtoispalvelu vaikuttaa sekä osallistuviin nuoriin että yhteisöihin, joissa vapaaehtoiset toimivat. Osallistuminen avartaa maailmankatsomusta, rikastuttaa paikallisyhteisöä ja kehittää osaamista. Yhdessä toimiessaan vapaaehtoiset ja yhteisö vaihtavat kokemuksia, oppivat uusia taitoja toisiltaan ja avartavat asenteitaan erilaisuutta kohtaan. Kansainvälisten kanssakäymisten myötä myös paikallisten nuorten näkemys maailmasta kasvaa. Nuoret oppivat niin omasta kuin toisestakin kulttuurista.

Keravan nuorisopalveluilla on ollut tähän mennessä kuusi EVS -työntekijää. Tällä hetkellä EVS työntekijämme ovat Michael Friesinger Itävallasta ja Juan Jose Plaza Serrano Espanjasta. He työskentelevät nuorisopalveluilla kaikissa nuorisotoiminnoissa ja osallistuvat Suomen kielen opintoihin. Keravan nuorisopalveluissa EVS -jakso on tavallisesti kestoltaan 10kk.

European Voluntary Service (EVS)

EVS, European Voluntary Service is an international volunteer program funded by the European Commission. It enables all young people legally resident in Europe, aged between 18 and 30 years, to carry out an international volunteer service in an organization or in a public body in Europe, Africa, Asia or South America for a period ranging from 2 to 12 months. It provides the reimbursement of travel expenses and complete coverage of the costs of food and accommodation for the international volunteer.

Thanks to the intercultural dimension and its non-formal approach, European Voluntary Service is a unique opportunity to come into contact with cultures different from your own and to acquire new skills and abilities useful for your personal and professional growth.

Kerava Youth Services have so far had six EVS employees. Currently our EVS employees are Michael Friesinger from Austria and Juan Jose Plaza Serrano from Spain. They work in Youth Service in all youth activities and participate in Finnish language studies. At the Kerava Youth Service, the EVS cycle is usually 10 months.