KV-toiminta

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansainvälistä toimintaa toteutetaan Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman puitteissa.
Lisätietoja ohjelmasta CIMOn (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus) sivuilta.

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS)

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälisen vapaaehtoistyön toteuttamiseen. Vapaaehtoispalveluhankkeessa on aina mukana kolme osapuolta: vapaaehtoisen lähettävä organisaatio, vapaaehtoinen nuori ja vapaaehtoisen vastaanottava organisaatio.

Vapaaehtoispalvelu vaikuttaa sekä osallistuviin nuoriin että yhteisöihin, joissa vapaaehtoiset toimivat. Osallistuminen avartaa maailmankatsomusta, rikastuttaa paikallisyhteisöä ja kehittää osaamista. Yhdessä toimiessaan vapaaehtoiset ja yhteisö vaihtavat kokemuksia, oppivat uusia taitoja toisiltaan ja avartavat asenteitaan erilaisuutta kohtaan. Kansainvälisten kanssakäymisten myötä myös paikallisten nuorten näkemys maailmasta kasvaa. Nuoret oppivat niin omasta kuin toisestakin kulttuurista.

Keravan nuorisopalveluilla on ollut tähän mennessä kuusi EVS -työntekijää. Tällä hetkellä EVS työntekijämme ovat Rebecca Saksasta ja Dilara Turkista.  He työskentelevät nuorisopalveluilla kaikissa nuorisotoiminnoissa ja osallistuvat Suomen kielen opintoihin. Keravan nuorisopalveluissa EVS -jakso on tavallisesti kestoltaan 10kk.