KV-toiminta

 

 

 

 

 

 

 

Kansainvälistä toimintaa on toteutettu Keravan nuorisopalveluissa Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman puitteissa. Nykyiset vapaaehtoistyöntekijämme tulevat EVS-ohjelman kautta Erasmus+ -ohjelman alta, mutta jatkossa mahdolliset tulevat vapaaehtoistyöntekijämme tulevat Euroopan solidaarisuusjoukot-ohjelman kautta.

Keravan nuorisopalveluilla on ollut tähän mennessä kahdeksan EVS -työntekijää. Syyskuusta 2018 syyskuuhun 2019 EVS-työntekijämme ovat Eirini Makri Kreikasta ja Rani de Ron Belgiasta. He työskentelevät nuorisopalveluilla kaikissa nuorisotoiminnoissa ja osallistuvat suomen kielen opintoihin.

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS)

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälisen vapaaehtoistyön toteuttamiseen. Vapaaehtoispalveluhankkeessa on aina mukana kolme osapuolta: vapaaehtoisen lähettävä organisaatio, vapaaehtoinen nuori ja vapaaehtoisen vastaanottava organisaatio.

Vapaaehtoispalvelu vaikuttaa sekä osallistuviin nuoriin että yhteisöihin, joissa vapaaehtoiset toimivat. Osallistuminen avartaa maailmankatsomusta, rikastuttaa paikallisyhteisöä ja kehittää osaamista. Yhdessä toimiessaan vapaaehtoiset ja yhteisö vaihtavat kokemuksia, oppivat uusia taitoja toisiltaan ja avartavat asenteitaan erilaisuutta kohtaan. Kansainvälisten kanssakäymisten myötä myös paikallisten nuorten näkemys maailmasta kasvaa. Nuoret oppivat niin omasta kuin toisestakin kulttuurista.

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu on 10.8.2018 alkaen siirtynyt omaksi ohjelmakseen Erasmus+ -ohjelman alta ja uuden ohjelman nimi on Euroopan solidaarisuusjoukot (European Solidarity Corps ESC).

Euroopan Solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukot on EU:n uusi ohjelma, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuksia auttaa yhteisöjä ja yksilöitä vapaaehtoistyössä tai vastikkeellisessa työssä omassa maassaan tai ulkomailla.
Solidaarisuusjoukkoihin voi rekisteröityä 17-vuotiaana, mutta projektiin voi osallistua vasta 18-vuotiaana. Osallistumisen yläikäraja on 30 vuotta.Solidaarisuusjoukkoihin osallistuvat nuoret sitoutuvat noudattamaan sen toiminta-ajatusta ja periaatteita.

Rekisteröityminen on helppoa, ja sen jälkeen osallistujia voidaan kutsua monenlaisiin projekteihin: luonnonkatastrofien ennaltaehkäisy tai jälleenrakentaminen katastrofien jälkeen, turvapaikanhakijoiden avustaminen vastaanottokeskuksissa, erilaiset sosiaaliset ongelmat yhteisöissä jne.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen projektit kestävät 2–12 kuukautta, ja ne sijoittuvat yleensä johonkin EU-maahan.

Haluaisitko itse lähteä vapaaehtoiseksi?

Tämä on mahdollista Erasmus+-ohjelman kautta, jos olet 18-30 –vuotias, seikkailunhaluinen, kiinnostunut muista kulttuureista, avoin uusille kokemuksille ja valmis lähtemään ulkomaille. Vapaaehtoisjakso voi kestää muutamasta viikosta vuoteen. Keravan nuorisopalveluilla on mahdollisuus toimia lähettävänä tahona vapaaehtoisjaksolle lähdettäessä.

Lisää tietoa löydät esimerkiksi täältä

NOTE: Do not send applications straight to our staff. We only accept correctly adressed applications.

KV-toiminnan yhteishenkilöt Keravan nuorisopalveluissa/Connections for international affairs in Kerava Youth services:

Jyrki Malinen
va. nuorisosihteeri, secretary of youth affairs
jyrki.malinen@kerava.fi
P. 040 318 2196

Ella Helminen
erityisnuorisotyöntekijä, outreach youthwork
ella.helminen@kerava.fi
040 318 4308

Pekka Järvinen
erityisnuorisotyöntekijä, outreach youthwork
pekka.jarvinen@kerava.fi
040 318 4073

 

In English

In Kerava Youth Services international work is being done through taking participation in European Union’s Erasmus+ -programme. Current European voluntary work employees in Kerava Youth Services are under European Voluntary Service –program, but in the future that program will be changed to European Solidarity Corps –program.

Kerava Youth Services have so far had eight EVS employees. Our EVS employees are Irene Makri from Greece and Rani de Ron from Belgium, and they are staying in Finland from September 2018 until September 2019. They work in Youth Service in all youth activities and participate in Finnish language studies.

European Voluntary Service (EVS)

EVS, European Voluntary Service is an international volunteer program funded by the European Commission. It enables all young people legally resident in Europe, aged between 18 and 30 years, to carry out an international volunteer service in an organization or in a public body in Europe, Africa, Asia or South America for a period ranging from 2 to 12 months. It provides the reimbursement of travel expenses and complete coverage of the costs of food and accommodation for the international volunteer.

Thanks to the intercultural dimension and its non-formal approach, European Voluntary Service is a unique opportunity to come into contact with cultures different from your own and to acquire new skills and abilities useful for your personal and professional growth.

Before European Voluntary Service was under Erasmus+ -program, but it was re-named and changed to be one program called European Solidarity Corps since 10.8.2018.

European Solidarity Corps

The European Solidarity Corps is the new European Union initiative which creates opportunities for young people to volunteer or work in projects in their own country or abroad that benefit communities and people around Europe.

You can register for the European Solidarity Corps when you are 17 years old, but you cannot start a project until you are over 18. European Solidarity Corps projects will be available to people up to the age of 30 years old.

After completing a simple registration process, European Solidarity Corps participants could be selected and invited to join a wide range of projects, such as helping to prevent natural disasters or rebuild afterwards, assisting in centres for asylum seekers, or addressing different social issues in communities.

Projects supported by the European Solidarity Corps can last from two to twelve months. They will usually be located within the European Union Member States.

Kerava Youth Services have so far had eight EVS employees. Currently our EVS employees are Ms Rani De Ron from Belgium and Ms Eirini Makri from Greece. They work in Youth Service in all youth activities and participate in Finnish language studies. At Kerava Youth Services, the EVS cycle is at this time 12 months.

NOTE: Do not send applications straight to our staff. We only accept correctly adressed applications.