Nuorisotakuu

Erityisnuorisotyö on lasten, nuorten ja heidän perheidensä tueksi tarkoitettua työtä, jota Keravalla toteutetaan muun muassa kouluilla, nuorisotiloilla ja nuorten suosimilla vapaa-ajanviettopaikoilla. Toimintamuotoja ovat mm. jalkautuva työ, pienryhmätoiminta ja erilaiset kouluilla tapahtuvat ohjatut toiminnat.

Nuorisopalvelut tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa Nuorten Hyvinvointitalon, Keravan oppilashuollon, etsivän nuorisotyön, lastensuojelun sekä muiden kuntien ja kaupunkien toimijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Jalkautuva työ

Jalkautuvan nuorisotyön tarkoituksena on tavoittaa nuoria siellä, missä he liikkuvat. Nuoret kohdataan heidän omassa ympäristössään ja tarpeen mukaan ohjataan heidät tarvitsemiensa palvelujen pariin. Jalkautuva nuorisotyö toteutetaan aina pareittain ja sitä voidaan tehdä myös Keravan ulkopuolella yhteistyössä muiden kuntien nuorisopalvelujen kanssa. Erityisesti jalkautuva työ painottuu viikonloppuihin, juhlapyhien aattoihin sekä nuorille merkittäviin päiviin (esimerkiksi koulujen päättymispäivä). Myös liikkuva nuorisotyö Kerbiili on osa jalkautuvaa nuorisotyötä.

Pienryhmätoiminta

Pienryhmätoiminnassa nuorille tarjotaan heitä yhdistävän toiminnan/mielenkiinnon kohteen ympärille luotu turvallinen ympäristö, jossa harjoitellaan yhdessä tekemistä, harrasteryhmissä lajitaitoja ja elämänhallinnallisia perustaitoja. Pienryhmä tarjoaa osallistujilleen osaavan ohjaajan, tukevan ryhmän ja mahdollisuuksia toiminnalliseen oppimiseen. Tällä hetkellä pienryhmätoimintaa järjestetään kahden e-peliryhmän, yhden punttiryhmän ja yhden biljardiryhmän muodossa.

Biljardi-, puntti- ja e-peliryhmät: Pekka Järvinen
e-peliryhmät: Janne Vuorensyrjä

Kouluyhteistyö

Keravan nuorisopalvelut tekee kouluyhteistyötä monimuotoisesti kunkin koulun tarpeet ja toiveet huomioiden. Tällä hetkellä yhteistyökouluja on yhteensä kuusi ja toimintaa on kaikenlaista kahvinurkasta Jopo-luokkien ohjaukseen. Syksyisin Keravan nuorisopalvelut osallistuu 7 -luokkalaisten ryhmäyttämiseen.

Koulukohtaiset nuorisotyön yhteyshenkilöt:
Ahjon koulu:
Jaakkolan koulu: Pekka Järvinen
Kalevan koulu: Tara-Louise Kauppinen
Killan koulu: Tara-Louise Kauppinen
Kurkelan koulu: Markus Lummi
Sompion koulu:Janne Vuorensyrjä

Netari-toiminta

Netari on virtuaalinen verkkonuorisotila, jossa nuorilla on mahdollisuus jutella ammattitaitoisen ohjaajan kanssa häntä askarruttavista asioista tai ihan muuten vaan. Keravan nuorisopalvelut osallistuvat Netari-toimintaan pääasiassa päivystämällä Habbo-hotellissa.

Lisätietoja: www.netari.fi tai Pekka Järvinen

Erityisnuorisotyön yhteystiedot

 • erityisnuorisotyöntekijä
  Pekka Järvinen
  puh 040 318 4073
  Facebook
  Instagram: kernuopal_pekka
 • erityisnuorisotyöntekijä
  Tara-Louise Kauppinen
  puh 040 318 2567
  Facebook
  Instagram: keravannuorisopalveluttara
  Snapchat: erkkateekerava
 • erityisnuorisotyöntekijä
  Leif Ruusumeri
  puh 040 318 2076
 • erityisnuorisotyöntekijä
  Janne Vuorensyrjä
  puh 040 318 4069
 • nuoriso-ohjaaja
  Markus Lummi (Kerbiili-toiminta)
  puh 040 318 3415