7.11.2019 | Ajankohtaista

Äänestä Nuorisovaltuuston vaaleissa

Perinteiset Nuva -vaalit ovat kohta ovella. Mikäli olet 13-19 -vuotias keravalainen, valitse oma ehdokkaasi ja anna äänesi äänestysviikolla!

Keravan nuorisovaltuuston jäsenet ovat 13-19 -vuotiaita keravalaisia nuoria. Nuorisovaltuustossa on 16 jäsentä, jotka valitaan vaaleilla. Vuosittain järjestettävissä valeissa valitaan aina kahdeksan nuorta kaksivuotiskaudelle. Vaaleihin voi asettua ehdolla kuka tahansa 13-19 -vuotias keravalainen nuori (vaalivuonna 13 vuotta täyttävä) ja äänioikeus on kaikilla 13-19 -vuotiaille keravalaisilla nuorilla.

Keravan nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupungin eri lautakunnissa ja jaostoissa, kaupunginvaltuustossa, sekä kaupungin eri työryhmissä.

Nuorisovaltuuston tavoitteena on toimia nuorten ja päättäjien välisenä sanansaattajana, parantaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia, tuoda esiin nuorten näkökulmaa päätöksienteossa ja edistää nuorille tarkoitettuja palveluja. Nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteita ja kannanottoja, lisäksi nuorisovaltuusto järjestää ja on mukana erilaisissa tapahtumissa.