20.9.2019 | Ajankohtaista

Avustuksia nuorille

Keravan kaupunki tarjoaa nuorille mahdollisuuden hakea tukea omaehtoiseen toimintaansa. Tarjolla on idea-avustus eri nuorten ryhmille oman tekemisen tukemiseen ja mahdollistamiseen sekä kansainvälisyystuki auttamaan harrastustoimintaan liittyvissä matkoissa.

Kansainvälisyystuki
Keravan kaupunki avustaa keravalaisia nuoria tavoitteelliseen harrastetoimintaan liittyvissä ulkomaanmatkoissa. Avustusta voidaan myöntää sekä yksityisille henkilöille että yhdistyksille matka- ja majoituskuluihin syyskaudelta 2019.

Avustuksen kriteereinä ovat:
– hakija/matkustajat ovat 13–20 vuotiaita keravalaisia nuoria
– matka on harjoittelu-, kilpailu- tai esiintymismatka ja tapahtuu syyskaudella 2019
– harrastettavan toiminnan tulee olla tavoitteellista

Avustusta haettaessa on annettava selvitys matkan luonteesta, matkan kuluista sekä harrastamisen tasosta ja tavoitteellisuudesta.

Myöntämisen kriteereinä ovat yhdistyksillä harrastamisen tavoitteellisuus, menestyminen harrastuksessa, osallistuvien nuorten määrä sekä toiminnan vaikuttavuus. Yksityisillä myöntämisen kriteereinä ovat harrastamisen tavoitteellisuus ja menestyminen harrastuksessa.

Avustusta ei myönnetä täysimääräisesti matkan kuluihin.

Kaikki hakemukset tulee lähettää osoitteella:
Keravan kaupunki, Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala, Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava. Kuoreen merkintä ”Kansainvälisyystuki”. Lisätietoja ja hakemuskaavakkeen löydät kaupungin nettisivuilta.

Lisätietoja:
talouspäällikkö Eero Aitkoski 040 318 3553.

Idea-avustus
Hae avustusta omaehtoiselle toiminnallesi!

Idea-avustus on nuorten ryhmille tarkoitettu avustus. Avustusta voidaan myöntää kertaluonteisesti nuorten itse järjestämään, omaehtoiseen toimintaan. Toiminnalla tulee edistää nuorten osallisuutta, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä tai harrastamista.

Rahaa myönnetään enintään 500€/ryhmä. Idea-avustusta voivat hakea kaikki 10-29-vuotiaat keravalaiset nuoret. Hakijoiden tulee nimetä joku 18-vuotta täyttänyt vastuuhenkilö, ja alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan suostumus allekirjoitettuna. Hakijana ei saa olla seura tai järjestö eikä avustusta hakevat eivät saa saada muita avustuksia muualta. Avustusta haetaan täyttämällä hakemuslomake ja toimittamalla se nuorisosihteerille. Hakemuspohja löytyy nuorisopalveluiden nettisivuilta tai voit kysyä sitä nuoriso-ohjaajilta.

Idea-avustusta voi hyödyntää esimerkiksi toimintavälineiden hankkimiseen, vuokrakuluihin, osallistumismaksujen kattamiseen tai tapahtuman jne. markkinointimateriaalin tuottamiseen. Avustusta ei ensisijaisesti makseta rahana hakijan tai yhteisön tilille, vaan avustettavat kulut on voitava laskuttaa Keravan kaupungilta tai avustettavat tarvikkeet on voitava hankkia kaupungin toimesta. Avustusta voidaan myöntää vain avustuspäätöksen jälkeen syntyviin kuluihin. Avustushaku on jatkuva ja avustusta voidaan myöntää määrärahan puitteissa.

Idea-avustusta haetaan oheisella lomakkeella.

Lisätietoja
Millamaari Hämäläinen, nuorisosihteeri
040 318 2196