5.12.2018 | Ajankohtaista

Nuorisovaltuuston vaalin tulos on selvillä

Keravan Nuorisovaltuuston vaalit järjestettiin 26.-30.11.2018. Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia olivat 13-19 -vuotiaat keravalaiset nuoret. Vaaleissa valittiin kahdeksan nuorisovaltuuston jäsentä kaksivuotiskaudelle 2019-2020. Äänestyspaikkoina toimivat Kurkelan koulu, Sompion koulu, Jaakkolan koulu, Keudan Keskikadun toimipiste, Keravan lukio, Savion koulu, sekä nuorisotilat Elzu ja Tunneli. Ääntenlaskenta suoritettiin 3.12.2018 Keravan kaupungintalolla.

Vaaleissa oli äänioikeutettuna 2827 nuorta. Ääniä annettiin 928 kpl, jolloin äänestysprosentiksi muodostui 32.8%. Tätä voidaan pitää kohtuullisena. Vaalin tuloksen vahvistaa virallisesti Keravan kaupunginhallitus.

Valituiksi tulivat seuraavat ehdokkaat:

NIMI ÄÄNIMÄÄRÄ
Rajala Wilhelm 228
Kontula Vertti 136
Mujunen Sanni 92
Volgin Ilias 85
Taina Ville 74
Rautio Siiri 73
Olin Sanna-Mari 67
Järnefelt Sampo 54

Edellä mainittujen uusien nuorisovaltuutettujen ohella jatkuu vuosi sitten valittujen kahdeksan nuorisovaltuutetun toimikausi. Nuvassa on yhteensä 16 jäsentä, joista puolet on erovuorossa vuosittain.

Lisätietoja nuorisovaltuuston vaalista
Jyrki Malinen
va. nuorisosihteeri
nuorisovaltuustotoiminnan ohjaaja
jyrki.malinen@kerava.fi
puh 040 318 2196