12.9.2017 | Ajankohtaista

Nuorisopalveluissa avoinna yksilö- ja työhönvalmentajan toimi

Keravan nuorisopalveluiden nuorten työpaja Jengassa on haettavana Yksilö- ja työhönvalmentajan toimi toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Nuorten työpaja Jenga tarjoaa 17 – 29 -vuotiaille nuorille tavoitteellista ja elämänhallintaa tukevaa matalan kynnyksen työpajatoimintaa ja valmennuspalvelua, joiden avulla nuorten perustoimintakyky paranee sekä työ- ja opiskeluvalmiudet kehittyvät. Kohderyhmänä ovat nuoret, jotka tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea oman hyvinvointinsa vahvistamiseen ja tulevaisuuden rakentamiseen. Toiminta on suunnattu erityisesti nuorille, jotka ovat jääneet ilman opiskelu- ja työpaikkaa. Valmennuksen ytimen muodostavat yksilövalmennus, ryhmä- ja yhteisövalmennus, työtoiminta sekä luovat menetelmät, joiden avulla käsitellään elämänhallintaan liittyviä eri osa-alueita.

Yksilö- ja työhönvalmentajan tehtävänä on:

– kaupungin järjestämisvastuulla olevien työllistymistä edistävien palveluiden (työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, työhönvalmennus, työvalmennus) toteuttaminen
– palvelu- ja asiakasohjaus sekä valmennustehtäviä, joita järjestetään työtoimintana työpajoilla, kaupungin eri palveluissa, yhdistyksissä sekä yrityksissä (sis. yritysyhteistyön kehittäminen)- toteuttaa yksilöohjausta ja ryhmätoimintaa
– nuorten palvelutarpeen tunnistaminen ja arviointi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
– nuorten henkilökohtaisen suunnitelman valmistaminen ja toteutumisen mahdollistaminen
– nuorten henkilökohtaisten työ- ja opiskelumahdollisuuksien selvittely, opiskelupaikan ja työpaikan haussa avustaminen, opiskelu- ja työelämän pelisääntöjen opettaminen
– sosiaalisen tuen antaminen, harrastusmahdollisuuksiin tutustuttaminen, koulutusten ja kurssien järjestäminen
– monialainen verkosto- ja yritysyhteistyö

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa toisen asteen ammatillista koulutusta. Edellytämme yksilö- ja työhönvalmentajalta asiakaspalvelu-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä tulla toimeen haastavien nuorten kanssa. Arvostamme kehittävää työotetta ja asennetta, paineensietokykyä sekä itsenäisen työskentelyn taitoja.

Eduksi katsomme aikaisemman kokemuksen nuorten uraohjauksesta, mielenterveys- ja päihdetyöstä ja/tai nuorisotyöstä, yksilö- ja ryhmätoiminnan ohjauksesta sekä kuntaorganisaation ja palvelujärjestelmien tuntemuksen. Työpajan palveluja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan eri toimintaympäristöissä, mikä edellyttää työntekijöiltä valmiutta siirtyä toimintapaikkojen välillä. Lisäksi eduksi katsomme hygieniapassin ja EA1 -ensiaputodistuksen.

Tehtävään valitun henkilön on esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ensisijainen työpiste on työpaja Voimala. Työ on pääasiallisesti päivätyötä, mutta sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Keravan kaupunki toimii savuton työpaikka -periaatteen mukaisesti.

Yksilö- ja työhönvalmentaja, Nuorten työpaja Jenga

Työavain: 151378 (Kuntarekry)
Hakuaika päättyy: 1.10.2017 klo 23.58
Palkka: KVTESin mukaan
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työ alkaa: 23.10.2017 tai sopimuksen mukaan
Hakeminen: Hakemukset Kuntarekryn kautta ansioluetteloineen (ei todistuksia) hakuajan puitteissa.

 Yhteystiedot

vs. nuorisosihteeri Jyrki Malinen, p. 040 318 2196, jyrki.malinen@kerava.fi
työpajaesimies Minna Liljelund, p. 040 318 4070, minna.liljelund@kerava.fi