Kansainväliseen EVS -projektiin ennätysmäärä hakijoita

 

 

 

 

Keravan nuorisopalvelut on aktiivisesti mukana EVS toiminnassa. Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS) tarjoaa nuorille mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla. Palvelu toisessa maassa antaa nuorelle työkokemusta, kasvattaa kielellisiä, sosiaalisia ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen liittyviä taitoja sekä tarjoaa mahdollisuuden itsenäistyä.

EVS vapaaehtoistoiminta tarjoaa yleishyödyllisille organisaatioille mahdollisuuden kehittää omaa toimintaa ja saada kokemuksia kulttuurien välisestä vaihdosta ja vuorovaikutuksesta työ- ja arkielämässä. Vapaaehtoispalvelua voidaan hyödyntää erityisesti sosiaalisen vahvistamisen välineenä ja kulttuurisen vuorovaikutuksen vahvistajana. Keravan nuorisopalveluissa EVS -vapaaehtoistyöntekijät työskentelevät eri toiminnoissa, tiloilla, työpajalla, projekteissa ja tapahtumissa.

Viidenteen, Keravan nuorisopalveluissa syksyllä alkavaan EVS -projektiin oli tänä vuonna 179 hakijaa. Miehiä hakijoista oli 93 ja naisia 86. Eniten hakijoita oli Turkista, Ranskasta ja Saksasta, yhteensä 26 eri kansalaisuutta. Lasten ja nuorten parissa tehtävästä työstä aikaisempaa kokemusta oli miehistä 44,1 prosentilla ja naisista 73 prosentilla.

Hakemusten esikarsinnan jälkeen Skype -haastatteluihin valittiin kolme hakijaa, joista syksyllä alkavaan projektiin valittiin kaksi. Hakemuksissa painotettiin motivaatiota ja innokkuutta lasten ja nuorten parissa työskentelyyn, oma-aloitteisuutta ja ideointikykyä, sekä taitoa sopeutua työskentelemään erilaisissa kulttuuriympäristöissä ja erilaisten ihmisten parissa.

Tilastointi: Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja opiskelija Piia Peuhkurinen

Teksti: Iris Heinsola